Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ap ber Bollestad ta vanningsgrep

Skal bøndene unngå en ny tørkekrise i sommer, må landbruksministeren ta grep for at dagens vanningsanlegg kommer i bruk, mener Ap.

Slik så det ut mange steder på Østlandet under fjorårets ekstremtørke. Frykten er en reprise i sommer. Ap etterlyser større handlekraft hos regjeringen for å møte nye tørkeperioder tidlig. Foto: Marit Glærum
Slik så det ut mange steder på Østlandet under fjorårets ekstremtørke. Frykten er en reprise i sommer. Ap etterlyser større handlekraft hos regjeringen for å møte nye tørkeperioder tidlig. Foto: Marit Glærum

– Fjorårets tørke ga oss en viktig lærdom. Som land, trenger vi å bli mer handlekraftig for å møte mulige tørkeperioder tidligere, sier Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

Forventer aktive vanningsanlegg

Han og Ap mener regjeringen har gjort for lite for seint for å bidra til at norske bønder ikke på ny vil rammes av en tørke- og fôrkrise. I et nytt skriftlig sørsmål til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), ber Sandtrøen statsråden gjøre rede for hvilke tiltak hun vil sette i verk for at eksisterende vanningsanlegg faktisk blir tatt i bruk.

Spørsmålet ble sendt torsdag denne uka, og svaret ventes neste uke. Da starter også vårens jordbruksoppgjør for fullt, med krav-levering mandag 29. april.

I tillegg til å sikre tilgang til vann og strøm til vanningsanleggene, ønsker Ap en forsterket og mer langsiktig politikk for økt matproduksjon på norske ressurser. Det betyr ikke minst et mindre importavhengig landbruk. Men som Bondebladet har omtalt tidligere, har importen av landbruksvarer og fôrressurser fortsatt med uforminsket styrke.

Annonse

Tørkesommeren bidro til å sende importen til værs i 2018. De norske kornavlingene ble halverte, og importen av grovfôr ble femdoblet. Totalt økte importen av jordbruksvarer med 10,5 prosent, til 5,5 millioner tonn. Målt i verdi, økte importen med 4,5 prosent, til 66,5 milliarder kroner.

Strides om hverandres klima-handlingskraft

Ap foreslo å lage en egen plan for å forsterke og tilpasse matproduksjonen til klimaendringene, begrunnet med at klimaendringer kan gjøre matproduksjonen mer sårbar. Forslaget ble imidlertid nedstemt av H, Frp, KrF og Venstre. Det fikk Aps Nils Kristen Sandtrøen til å uttale til Nationen at KrF er «marionetter for Høyre og Frp», og gjør knefall for disse. Det ble avvist av KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten.

– Går du tilbake til våren 2013, fremmet Stoltenberg 2-regjeringen på siste dag på jobb stortingsmelding 33, om klimatilpassinger i Norge. Den beskrev ganske presist utfordringen for landbruket, men det ble ikke fremmet et eneste forslag til tiltak. Det var anledningen de rødgrønne hadde til å presentere en pakke med virkelig kraftfulle tiltak, sa Reiten til Nationen i mars.

Neste artikkel

Prognoser: Dobbelt så mange kan rammes av ekstrem tørke innen 2100