Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antall husdyr synker

Det har blitt færre sauer, melkekyr, purker og melkegeiter i Norge.

Ned: Tallet på søyer per 1. mars har gått ned med 68 000 sammenlignet med fjoråret. (Foto: Anders Sandbu)
Ned: Tallet på søyer per 1. mars har gått ned med 68 000 sammenlignet med fjoråret. (Foto: Anders Sandbu)

Det viser nye tall fra søknadene om produksjonstilskudd.

Det foreløpige tallet for melkekyr i 2019 er nesten 9000 lavere enn endelige tall for 2018, mens det foreløpige tallet for ammekyr i 2019 er nesten 1 600 høyere enn i 2018.

For øvrige storfe er tallet for 2019 vel 10 600 lavere enn for 2018.

Antall melkegeiter er ned med 270 dyr fra 2018 til 2019.

Færre sau

Annonse

Tallet på søyer (født i fjor eller tidligere) per 1. mars har gått ned med 68 000 sammenlignet med fjoråret.

Under høstens runde søker sauebøndene blant annet om beitetilskudd. De nye tallene viser at det ble sluppet 49 000 færre sauer og 46 000 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2018. Ser man på hvor mange som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på 133 000 sauer og lam.

Det er mulig å etterregistrere dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar. De endelige tallene vil derfor trolig bli høyere enn de Landbruksdirektoratet sitter på nå, særlig for sau og lam.

Færre purker og bønder

For avlspurker som har fått minst ett kull, er det en nedgang på nesten 3 400 dyr, og for ungpurker en nedgang på vel 1 600 dyr.

39 185 foretak har søkt produksjonstilskudd i 2019, viser nye tall fra Landbruksdirektoratet.

– Reduksjonen fra i fjor er på 467 foretak, og det betyr en nedgang på to prosent. Fristen for å søke produksjonstilskudd gikk ut 29. oktober, så tallene vi har nå, er basert på det søkerne har oppgitt. Tallene kan endres noe i løpet av saksbehandlingen, sier Jørn Rolfsen, administrerende direktør i Landbruksdirektoratet, på direktoratets hjemmeside.

Neste artikkel

Ulven i et smalt eller bredere perspektiv