Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anker ulvedommen til Høyesterett

Klima- og miljødepartementet har bestemt seg for å anke ulvedommen der lagmannsretten ga WWF delvis medhold.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfaldlova er å forstå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu
– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfaldlova er å forstå, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Anders Sandbu

I slutten av januar kom Borgarting lagmannsrett til at to vedtak fra 2017, om lisensfelling av ulvene i Julussa- og Osdalenrevirene, er ugyldige. Det var WWF som hadde brakt Klima- og miljødepartementets vedtatte lisensfellingskvoter for retten. Organisasjonen tapte først i tingretten, men fikk i hovedsak medhold i lagmannsretten.

Ønsker klargjøring i Høyesterett

Nå har staten, ved Klima- og miljødepartementet, bestemt seg for å anke dommen i Borgarting lagmannsrett til Høyesterett.

– Jeg mener det er viktig at Høyesterett tar endelig stilling til disse rettslige spørsmålene, slik at vi får en klargjøring av hvordan naturmangfaldlova er å forstå. Man kan være for eller mot lisensfelling av ulv, men vi må uansett ha klart for oss hvilke rettslige rammer som gjelder, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding torsdag.

Uenigheten gjelder tolkingen og bruken av naturmangfaldlova § 18 første ledd bokstav c. Klima- og miljødepartementet vil sammen med statens prosessfullmektig framsette en anke innen ankefristen 29. februar 2020, melder departementet.

Annonse

Frp sa nei

Samme dag har Frp besluttet ikke å støtte Sp-forslaget om å skyte flokkene i Mangen og Rømskog. Bakgrunnen er at Frp mener noe slikt uansett ville blitt stoppet i domstolene. Partiet vil i stedet vurdere å endre naturmangfoldloven og ulveforliket, skriver Nationen torsdag.

Stortingets energi- og miljøkomité skulle etter planen avgi innstilling om Sp-forslaget torsdag, men nå er saken blitt utsatt én uke. Ifølge Aps fraksjonsleder Espen Barth Eide, er årsaken til utsettelsen at det er kommet flere nye forslag i siste liten – deriblant en komitémerknad fra hans eget parti om å endre naturmangfoldlovens paragraf 18, melder Nationen.

Neste artikkel

Uviss framtid for skuddpremie