Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny FN-plattform for mindre matsvinn

FNs landbruksorganisasjon er ute med en ny plattform som skal bidra til opptrapping av arbeidet mot matsvinn globalt.

En tredjedel av all mat som blir produsert i verden, blir aldri spist. En ny FN-plattform skal bidra til økt kunnskap om tematikken, og ikke minst en opptrapping av arbeidet med å få ned matsvinnet på verdensplan. Foto: Matvett
En tredjedel av all mat som blir produsert i verden, blir aldri spist. En ny FN-plattform skal bidra til økt kunnskap om tematikken, og ikke minst en opptrapping av arbeidet med å få ned matsvinnet på verdensplan. Foto: Matvett

FN har beregnet at en tredjedel av all mat som blir produsert i verden, aldri blir spist. Matsvinn er over tid blitt trukket fram som et av de store problemene i verden, både etisk og miljømessig. Globalt legger matproduksjon beslag på 37 prosent av verdens landarealer, 70 prosent av ferskvannet, og står for 24 prosent av de globale klimagassutslippene, ifølge Matsentralen.

Nå er FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) ute med en ny og sammensatt plattform som skal bidra til opptrapping av arbeidet med å bekjempe mattap og -svinn globalt. FN oppfordrer til å intensivere dette arbeidet foran en ny, offisiell verdensdag som skal sette nettopp mattap og -svinn på dagsordenen. Dagen markeres 29. september 2020.

– Å la mat gå tapt, innebærer tap av naturressurser, økte virkninger av klimaendringer, samt at vi mister muligheten til å brødfø en økende befolkning i framtida, sa FAO-direktør QU Dongyu under lanseringen av plattformen onsdag denne uka.

Plattformen er en inngangsport til all FAO-kunnskap om temaet mat-tap og -matsvinn, herunder den største samlingen av nett-data over hva slags mat som går tapt og hvor dette skjer.

Annonse

Plattformen leder også til diskusjonsfora om tematikken, gir eksempler på suksessfulle initiativ som er tatt for å redusere matsvinnet, samt ulike kurs og retningslinjer i kjølvannet av Covid-19-pandemien. Ikke minst har FAO tips om hva hver og en kan gjøre for å redusere eget matsvinn.

– Tap av mat og matsvinn er et tegn på matsystemer i nød. Ernæringsrik mat er den mest forgjengelige maten, og derfor den maten som er mest sårbar for tap. Ikke bare går mat tapt, men også matsikkerhet og ernæring, uttalte konserndirektør for The Global Alliance for Improved Nutrition (den globale alliansen for forbedret ernæring), Lawrence Haddad.

– Å ta opp temaet mattap og -svinn gjennom å gi nøyaktig informasjon og bevis på nasjonsnivå, er et forsøk på å lage et matsystem som leverer på plante- og menneskehelse, sa Geeta Sethi, rådgiver og global leder for matsystemer i Verdensbanken.

For å vite hva de enkelte land prioriterer, og hva de vil investere i, kreves det nettopp gode data og bevis. Derfor er denne plattformen relevant, la hun til.

Neste artikkel

FN: Afghanske bønder trenger akutt hjelp