Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Advarer mot å øke kraftfôrprisene

Hele økningen i kornprisen bør kompenseres med prisnedskrivingstilskudd, mener Nortura. De sliter med å sende økte priser videre til markedet, på grunn av faren for økt kjøttimport.

Økningen i prisen på fôrkorn og soya ble ved fjorårets oppgjør ikke kompensert fullt ut i form av prisnedskrivingstilskudd. Nortura vil til vårens oppgjør anmode om at tilskuddet fullt ut kompenserer en eventuell økning i kraftfôrprisen. (Arkivfoto)
Økningen i prisen på fôrkorn og soya ble ved fjorårets oppgjør ikke kompensert fullt ut i form av prisnedskrivingstilskudd. Nortura vil til vårens oppgjør anmode om at tilskuddet fullt ut kompenserer en eventuell økning i kraftfôrprisen. (Arkivfoto)

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) var tydelig på at høyere kraftfôrpris kom til å bli en av kampsakene for ham i denne regjeringsperioden, da han besøkte Felleskjøpets og Bondelagets kornkonferanse i februar.

Nå advarer Nortura mot høyere kraftfôrpriser i innspillet sitt til jordbruksforhandlingene.

– Kraftfôrprisen er den største enkeltkostnaden for bøndene med kraftfôrkrevende produksjoner, minner styreleder Trine Hasvang Vaag om.

– Svin ligger et godt stykke under målprisuttak. Det er klart at økte kostnader vil gå mest ut over dem som nylig har investert , og de yngre, sier hun, og peker på at de også ser for seg at renta kommer til å stige.

Dale tok til orde for å bruke mindre penger på å skrive ned prisen på kraftfor, men å ikke ha en «ekstrem» økning i kraftfôrprisen.

Frykter økt import

Annonse

– Tåler dere en liten økning?

– Jeg har ikke regnet på hva som kan tåles, men for de kraftfôrkrevende produksjonene er vi nær en grense. Det er vanskelig å få finansiert en økt inntekt, enn tidligere. Det som har redda oss tidligere, er at det har vært mulig å ta ut økte priser i markedet. Nå er vi ganske samstemte, alle markedsregulatorene, om at det er ikke like lett videre.

– Kostnadsøkning i landbruket bør tas ut i markedet. Men nå sliter vi, for vi nærmer oss taket på importvernet. Da overtar importen, sier Hasvang Vaag.

Vil bruke prisnedskriving

«Nortura mener det er rett å stimulere til god økonomi i kornproduksjonene, men det må følges opp med kostnadsreduserende tiltak for kraftfôr. Økningen i prisen på fôrkorn og soya ble ved fjorårets oppgjør ikke kompensert fullt ut i form av prisnedskrivingstilskudd. Nortura vil til årets oppgjør anmode om at prisnedskrivingstilskuddet fullt ut kompenserer en eventuell økning i kraftfôrprisen» skriver Nortura.

De tar også til orde for at styrking av kornøkonomien i større grad må komme ved økt arealtilskudd.

Neste artikkel

Foreslår midlertidig konsesjonsøkning for gris