Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

94–98 ulver påvist i vinter

Så langt i vinter, er det registrert i alt 94–98 ulver – hvorav 50 kun er påvist i Norge. De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge.

Ulvetelling: Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter, er 24 avlivet i samme periode. Statens Naturoppsyn (SNO) oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. På bildet sees en ulv i Narvik vinteren 2019. Foto: Shutterstock
Ulvetelling: Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter, er 24 avlivet i samme periode. Statens Naturoppsyn (SNO) oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull. På bildet sees en ulv i Narvik vinteren 2019. Foto: Shutterstock

Vinterens registreringer av ulv i Norge pågår for fullt. Fra 1. oktober til 2. februar er det påvist 50 ulver kun i Norge, og 37–39 i grenserevir mot Sverige, mens 7–9 ulver foreløpig har usikker grensestatus.

Tallene framgår i en ny, foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv. Rapporten er laget av Høgskolen i Innlandet på oppdrag fra Rovdata.

Rapporten oppsummerer det som foreløpig er kartlagt av ulv i Norge så langt i vinter. Registreringssesongen varer helt til 31. mars.

Du kan lese hele rapporten her.

89 ulv lagt inn i ulvetelleren

Annonse

Hittil er det lagt inn 89 ulver i Rovdatas ulveteller, som viser ulv registrert i Norge på DNA i overvåkingsperioden. Rovdata gjør som vanlig oppmerksom på at dette er foreløpige tall som vil endre seg utover vinteren. Registrerte ulver i vinterperioden oppsummeres i en felles norsk-svensk statusrapport 1. juni hvert år.

– De aller fleste ulvene er registrert i Sørøst-Norge i fylkene med ulvesone, det vil si Innlandet og Viken. Utenfor disse to fylkene er det kun påvist to ulver i perioden, og begge er skutt vest i Norge i Rogaland og Vestland fylker, sier Rovdatas leder Jonas Kindberg i en pressemelding mandag.

Av de 94-98 ulvene som er registrert så langt i vinter, er 24 avlivet i samme periode.

Valpekull i fire helnorske revir – hittil

Det er så langt i vinter dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Hornmoen, Kynna, Mangen og Aurskog, som alle er fullstendig innenfor ulvesonen. Det er også påvist kull i de seks grenserevirene Varåa, Ulvåa, Juvberget, Kockohonka, Kymmen og Rømskog. I Boksjøreviret er det også påvist et ulvekull, men det gjenstår noe sporing for å avklare endelig grensestatus, opplyser Rovdata.

Statens Naturoppsyn (SNO) oppfordrer publikum til å dele observasjoner av ulv eller ulvespor. Det gjelder spesielt der det er mistanke om nye kull.

Neste artikkel

God beredskap i beitesesongen