Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

80 prosent av bøndene ønsker aldri å pensjonere seg helt

Ny britisk studie viser at fire av fem spurte bønder i England, Skottland og Nord-Irland ønsker å fortsette å jobbe på gården livet ut.

Kun 19 prosent av de spurte svarte at de hadde planer om å pensjonere seg fullt og helt fra gårdsarbeidet. Foto: Shutterstock/Gajus
Kun 19 prosent av de spurte svarte at de hadde planer om å pensjonere seg fullt og helt fra gårdsarbeidet. Foto: Shutterstock/Gajus

Nærmere 700 bønder fordelt på England, Skottland og Nord-Irland deltok i undersøkelsen laget av University of Exeter. Kun 19 prosent av de spurte svarte at de hadde planer om å pensjonere seg fullt og helt fra gårdsarbeidet, mens kun 2 prosent svarte at de ønsket å gå helt ut av driften, melder Farmers Weekly.

Flere på "små" bruk vil aldri gi seg

Mer enn en av fem spurte, oppga at de ønsket å jobbe fulltid på gården livet ut. Halvparten svarte at de ville fortsette å gjøre den samme jobben, men mindre intenst enn før.

Undersøkelsen viser også at britiske bønder som pensjonerer seg, gjør det seinere enn den øvrige befolkningen (70 vs 68 år), samt at bønder på mindre gårder er minst tilbøyelig til å gi seg.

Blant dem som driver gårder på under 20 hektar, oppga 44 prosent av respondentene at de aldri ville gi seg, mens denne andelen kun var 11 prosent blant dem som driver gårder over 200 hektar.

Annonse

Også sannsynligheten for å disutere framtidsplaner med neste generasjon, økte med gårdens størrelse. Imidlertid oppga 27 prosent at de ikke hadde snakket om overtakelse med noen. Og selv blant dem som oppga å ha på plass overtakelsesplaner, oppga en så stor andel som 43 prosent at de selv fortsatt ville hente inntekt fra virksomheten.

Alternativ tilnærming

Finansiell planlegger i NFU Mutual, Sean McCann, mener det å overdra en gård ikke trenger å medføre at bonden også overdrar eierskapet til all virksomhet fra første dag.

– Kanskje kan man se på håndteringen av virksomheten og eierskapet til gården som to separate tema. Gårdbrukeren kan se på å muligheten for å overlevere mer av dag-til-dag-jobbingen, og samtidig opprettholde eierskapet til eiendelene til et seinere tidspunkt, sier McCann.

Neste artikkel

Forsker fant helt ulike vilkår for jordvern