Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

78 prosent av de største besetningene inkludert i Helsegris

God framdrift i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris, mener Animalia.

63 prosent av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er nå inkludert i Helsegris. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
63 prosent av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er nå inkludert i Helsegris. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt eget dyrevelferdsprogram for slaktegris.

63 prosent av alle besetninger som leverer mer enn 50 griser pr. år er nå inkludert, skriver Animalia.

Målt i andel slaktede griser er total oppslutning per 12. desember 72 prosent.

Helsegris er et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger.

Det viktigste tiltaket i ordningen er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd.

Annonse

Mange små ikke inkludert

Besetninger med mer enn 50 griser står for 99 prosent av totalproduksjonen. De fleste av besetningene som ikke er inkludert pr. i dag er små.

Næringa driver aktiv oppfølging av samtlige besetninger som ikke har meldt seg inn i Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris, skriver Animalia.

Avvik kan gi trekk

Slakteriene vil følge opp avvik i Helsegris overfor produsent. Produsenten har selv ansvar for å utbedre forholdene og lukke avvik.

Dersom ikke kravene i dyrevelferdsprogrammet blir overholdt, og avvik ikke blir lukket innen oppgitt frist, resulterer det i et trekk på slakteoppgjøret

Animalia har i løpet av året videreutviklet og tilpasset Helsegrissystemet til slaktegrisbesetninger. Det er utarbeidet veiledningsmateriell og fjøslogg til produsenter og avholdt kurs og fagmøter for produsenter, veterinærer, rådgivere og ansatte i Mattilsynet.

Neste artikkel

Nok dyr som har lidd på grunn av dumskap