Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

5 mill asiatiske griser tapt etter pest-utbrudd

Afrikansk svinepest har rammet deler av Asia knallhardt. Fordelt på seks land, er 5 millioner griser omkommet eller avlivet som følge av sykdommen – på ett år.

Afrikansk svinepest har ført til at millioner av asiatiske griser er omkommet eller blitt avlivet. Denne måneden er det ett år siden sykdommen først ble oppdaget i Asia. På bildet fraktes svin i Vietnam, et av landene som er blitt aller hardest rammet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Afrikansk svinepest har ført til at millioner av asiatiske griser er omkommet eller blitt avlivet. Denne måneden er det ett år siden sykdommen først ble oppdaget i Asia. På bildet fraktes svin i Vietnam, et av landene som er blitt aller hardest rammet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Afrikansk svinepest har spredt seg både nordover og sydover i verden. I tillegg til en rekke europeiske land, er sykdommen konstatert i deler av Asia. Der har den rammet med massiv styrke det siste året.

Enorme tapstall

Helt nye tall fra FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) viser at nærmere 5 millioner asiatiske griser nå er enten omkommet direkte av dykdommen eller blitt avlivet etter å ha blitt smittet av den. Det finnes ingen vaksine mot afrikansk svinepest.

– Siden det ikke finnes noen kommersielt tilgjengelig vaksine, må vi i større grad rette søkelyset mot andre måter å bekjempe sykdommen på. Landene må være årvåkne ved grensene til både lands, sjøs og i lufta, for å avverge at sykdommen introduseres og spres via smittede griser eller kontaminerte svineprodukter. Utbrudd av sykdommen må rapporteres umiddelbart, sier FAOs sjefsveterinær-offiser Dr. Juan Lubroth i en uttalelse fra FAO fredag.

I Asia er afrikansk svinepest hittil konstatert i seks land: Kambodsja, Kina, Nord-Korea, Laos, Mongolia og Vietnam. De siste dataene fra FAO indikerer at dagens tap utgjør mer enn ti prosent av den totale svinepopulasjonen i hvert av landene Kina, Vietnam og Mongolia.

Annonse

Her er FAOs anbefalinger

FAO anbefaler gårdbrukerne som har fått smittede svin til ikke å flytte egne griser eller svineprodukter. Fagfolk som har ansvar for nødsituasjoner som oppstår, samt veterinære myndigheter, oppfordres til å føre tilsyn med avhending av svinekropper i form av brenning eller gravlegging av dyra på stedet.

Nasjonale myndigheter anbefales å etablere gode kompensasjonsstrategier for å støtte samarbeidende bønder.

De økonomiske konsekvensene er kolossale i Asia. For et land som Vietnam, utgjør svineindustrien ifølge FAO ti prosent av hele landbrukssektoren – og svinekjøtt utgjør nærmere tre fjerdedeler av alt kjøttet som spises. Hittil er tre millioner griser avlivet for å stanse videre spredning av sykdommen.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker.

Afrikansk svinepest, som det ikke finnes noen vaksine mot, har også spredt seg raskt til en rekke europeiske land. Illustrasjon: Google Maps/Bondebladet
Afrikansk svinepest, som det ikke finnes noen vaksine mot, har også spredt seg raskt til en rekke europeiske land. Illustrasjon: Google Maps/Bondebladet

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?