Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4000 dekar matjord ble borte i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra 2016.

4025 dekar matjord ble omdisponert til andre formål i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016. Frøydis Haugen mener det for tidlig å si om tallene viser en varig trend. (Arkivfoto)
4025 dekar matjord ble omdisponert til andre formål i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016. Frøydis Haugen mener det for tidlig å si om tallene viser en varig trend. (Arkivfoto)

Det ble omdisponert 6 026 dekar dyrka jord i 2016, og 6 341 dekar i 2015. Stortinget har satt som mål at maksimalt 4000 dekar dyrka mark skal omdisponeres årlig innen 2020.

Norges Bondelag mener tallene er positivt nytt, men advarer likevel regjeringa mot å sprette champagnen og lene seg tilbake.

– Tallene er gledelige. Kun 3 prosent av norges fastland er matjord. Raserer vi den, raserer vi ned livsgrunnlaget vårt, bokstavelig talt. Når det er sagt vil jeg advare mot at dette kan bli en sovepute for regjeringas arbeid med å styrke vernet av matjorda vår, sier Frøydis Haugen, 2. nestleder i Bondelaget.

– For tidlig

Haugen mener det for tidlig å si om tallene viser en varig trend. Blant annet reflekterer ikke jordverntallene nedbygging av matjord som følge av store, nasjonale veiutbygginger under planlegging og gjennomføring.

Annonse

– Matjord tapt i store veiprosjekter kommer forøvrig ikke inn i jordvernregnskapet før veien er helt ferdigstilt. Dette gjelder for eksempel opprusting av E6 mellom Oslo og Trondheim eller ny E39 i Rogaland, som ventes å rasere mye matjord, sier Haugen.

Oppdatert strategi til høsten

Stortinget har beordret regjeringa om å komme med en oppdatert jordvernstrategi til høsten, hvor man må vurdere sterkere virkemidler. Norges Bondelag krever blant annet et sterkere juridisk vern av matjorda gjennom en innstramming av jordloven.

– Stortinget har krevd at regjeringa i høst styrker verktøykassa for å få et bedre vern av norsk matjord, dette arbeidet må fortsette med full styrke, sier Frøydis Haugen.

Neste artikkel

GMO i norsk landbruk