Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

27,5 mill til tre dyrevelferdsprosjekt

Nye forskningsmidler er nå avsatt til forskning på bedre kontroll med mædi-virus, bedre kontakt mellom ku og kalv, samt redusert bruk av antibiotika i kalkunproduksjonen.

Forskningsmidlene skal blant annet gå til å sikre bedre kontroll med mædivirus hos sau. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Forskningsmidlene skal blant annet gå til å sikre bedre kontroll med mædivirus hos sau. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Det er styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen som nå har innvilget 27,5 millioner kroner til de tre dyrevelferdsprosjektene. Midler til utlysningen ble øremerket i jordbruksoppgjøret 2019.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) tror prosjektene vil bidra til god dyrevelferd og -helse.

– Kunnskap på disse områdene er viktig for produksjon av trygg mat og fortsatt lavt antibiotikabruk i norsk husdyrproduksjon, sier statsråden i en pressemelding fredag.

I alt kom det inn 14 søknader, med en samlet søknadssum på 115 millioner kroner. Veterinærinstituttet eier alle tre prosjektene som fikk finansiering.

Her er prosjektene

* Prosjekt 1: “Forbedring av påvisning og diagnostisering av mædi på sau i Norge”

Annonse

Her er målet å forbedre den nasjonale kontrollen og beredskapen mot mædi-virus hos sau. Mædi-viruset er en alvorlig trussel for norsk saueproduksjon, og store utbrudd vil kunne få svært negative konsekvenser for både produksjon og dyrehelse.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Animalia, Norsk Sau og Geit og NMBU-Veterinærhøgskolen.

* Prosjekt 2: Økt kontakt mellom ku og kalv

Gjennom prosjektet “Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv” er målet å etablere vitenskapelig baserte og praktisk gjennomførbare metoder og systemer for at melkeku og kalv kan ha mer kontakt. Prosjektet er helt i front når det gjelder utvikling av systemer der ku og kalv kan være sammen, påpeker departementet.

Prosjekt 3: Redusert antibiotikabruk i norsk kalkunproduksjon

Prosjektet “Verktøy for optimal kontroll av fjørfekoksidiose” har som mål å bidra til en mer bærekraftig norsk kalkunproduksjon med minst mulig bruk av terapeutisk antibiotika og koksidiostatika i fôret. Prosjektet vil blant annet avklare hvilke Eimeria-arter som finnes i den norske kalkunbestanden, og man vil dermed kunne vurdere om eksisterende vaksiner kan være aktuelle å ta i bruk i Norge.

Både Animalia, Nortura SA, Norsk Kylling AS og Den Stolte Hane AS bidrar i prosjektet, i tillegg er det lagt opp til forskningssamarbeid med flere britiske universiteter.

Neste artikkel

Ny behandling av gamle saker