Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

257 mill til utvikling av norske skoger

I alt 257 millioner er nå fordelt på ulike skog- og kompetansetiltak. Mest går til veibygging, taubane og hest.

Landbruks- og matministeren mener de nye midlene legger godt til rette for at skogen skal kunne bidra i "det grønne skiftet" framover. Foto: Karl Erik Berge
Landbruks- og matministeren mener de nye midlene legger godt til rette for at skogen skal kunne bidra i "det grønne skiftet" framover. Foto: Karl Erik Berge

I årets jordbruksoppgjør ble det satt av 257 millioner kroner til skog- og kompetansetiltak over Landbrukets utviklingsfond (LUF) for 2021.

Landbruks- og matdepartementet har drøftet fordelingen av disse midlene med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Skogeierforbund og Norskog. Den endelige fordelingen, som nå er klar, bestemmes av landbruks- og matministeren.

– Skogbruk er en viktig og fornybar næring som har gode forutsetninger for å bidra i det grønne skiftet framover. Den fordelingen av skogmidler over LUF som jeg nå har foretatt, mener jeg vil legge til rette for dette, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding torsdag.

Slik er fordeling av LUF-midler til skogbruk for 2021:

Annonse

204 millioner kroner til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, hvorav:

* 109 millioner til vegbygging, taubane og hest

* 87 millioner til skogkultur og "andre tiltak"

* 8 millioner til øremerkede miljøtiltak

I tillegg gis 6 millioner til kystskogbruket, 32 millioner til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer, 15 millioner til kompetansetiltak, 14 millioner til skogkurs og 1 million til Velg Skog.

Neste artikkel

– Det er en helt annen verden nå