Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

14 419 søkte om avlingserstatning

Flest søknader fra Oppland, Østfold og Akershus.

14 419 bønder hadde søkt erstatning for avlingssvikt når fristen gikk ut natt til 1. november, opplyser Landbruksdirektoratet.

Det er flest søknader fra Oppland (2835), Østfold (1899), Oslo og Akershus (1767) og Buskerud (1474).

7466 av søknadene gjelder grovfôr til egne dyr, og 5699 av søknadene gjelder korn. Se hele oversikten hos Landbruksdirektoratet.

Annonse

– Søknadstallet endte noe over prognosen som var på 12 000 søknader. Dette bekrefter de store skadene tørken har gitt, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

– Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet står nå klar til å behandle sakene så fort som overhode mulig, forklarer Eide

Det er betalt ut 269 millioner kroner i erstatning så langt.

Søknadene behandles i to trinn, i kommuner og fylker. Målet er at så mange produsenter som mulig skal få erstatningsoppgjøret sitt før årsskiftet, skriver Landbruksdirektoratet.

Neste artikkel

3 561 dekar dyrka jord ble omdisponert i 2018