Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

123 millioner i erstatning til bøndene så langt

Per 2. oktober er det betalt ut nesten 123 millioner kroner i avlingsskadeerstatning.

Det er så langt mottatt 3 593 søknader om avlingsskadeerstatning. 1 104 av disse er anvist, og i gjennomsnitt ble det utbetalt 111 376 kroner per søknad. Foto: Øystein Heggdal
Det er så langt mottatt 3 593 søknader om avlingsskadeerstatning. 1 104 av disse er anvist, og i gjennomsnitt ble det utbetalt 111 376 kroner per søknad. Foto: Øystein Heggdal

Landbruksdirektoratets prognose er at over 12 000 bønder vil få til sammen 1,3 milliarder kroner i avlingsskadeerstatning i år. Det er 17 ganger flere enn i et gjennomsnittsår.

Det er så langt mottatt 3 593 søknader om avlingsskadeerstatning. 1 104 av disse er anvist, og så langt er det betalt ut 122 959 251 kroner i erstatning, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

I gjennomsnitt ble det utbetalt 111 376 kroner per søknad.

1 315 søknader ligger på vent hos kommunene for behandling, mens 607 søknader er blitt tatt opp til behandling.

361 søknader er ferdige behandlet av kommunene og er sendt videre til fylkene. Fylkene har ikke startet med behandlingen av disse, opplyser Landbruksdirektoratet.

– Søk så snart du kan

At vel 12 000 bønder kan få erstatning, kaller seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet «eksepsjonelt». Eide sier de behandler søknader så raskt og effektivt som mulig.

Ifølge prognosene er det bøndene på det sentrale Østlandet som vil få mest i erstatning som følge av tørken. Oppland har de største tapene på grasproduksjon. Akershus og Østfold har de største tapene på kornproduksjon.

Annonse

– La meg si aller først at vi oppfordrer alle til å søke elektronisk. Da er alle opplysninger angående produksjonstilskudd fylt ut på forhånd. Hvis ikke bonden gjør dette, må kommunen gjøre det, og dette tar tid, sier Eide.

Fristen er 31. oktober, og denne er absolutt, forklarer seksjonssjefen.

– Søknader som kommer senere blir ikke behandlet. Det er helt sikkert, og derfor er det lurt å få dette gjort i god tid. Ikke vent, men søk i dag, hvis du har alle opplysninger på plass. Vi fraråder sterkt å vente til en time før fristen, for så å oppdage at en ikke har noen å spørre om opplysninger eller tall som mangler, sier Gunn Eide.

Kommunen skal sjekke søknaden

Søknaden går først til kommunen. De skal kontrollere at den inneholder riktige opplysninger og tall, før tilråding.

– Det er Fylkesmannen som gjør vedtak om erstatning. De kan spørre etter flere opplysninger, enten direkte til bonden eller til kommunen. Det er altså kommunen som skal sjekke at saken er godt nok dokumentert, mens Fylkesmannen skal ta den endelige sjekken, sier seksjonssjefen.

Dersom alle henvendelser kommer de siste dagene før fristen – og søkerne har spørsmål knyttet til utfylling, eller det oppstår feilmelding i den elektroniske søknaden – vil kommuner ha begrenset mulighet til å hjelpe.

Hvis en er usikker på noen punkter i søknaden. Hva skal en gjøre?

– Da bør en ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen, eller bruke landbruksrådgivinga, hvis en er medlem av denne. Begge kan gi gode råd og veiledning til dokumentasjon og annet, sier Gunn Eide.

Neste artikkel

Barkbillene svermer i varmen