Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

11 200 nederlandske gårder skal avvikles

Opptøyene i Nederland fortsatte onsdag og torsdag, i kjølvannet av regjeringens vedtatte nitrogen-strategi som ventes å medføre 11 200 færre gårdsbruk.

Setter foten ned: Nederlandske bønder setter foten ned for myndighetenes skjerpede klimakutt-krav. Disse kravene ventes å medføre at 30 prosent av landets nåværende husdyrproduksjon avvikles. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)
Setter foten ned: Nederlandske bønder setter foten ned for myndighetenes skjerpede klimakutt-krav. Disse kravene ventes å medføre at 30 prosent av landets nåværende husdyrproduksjon avvikles. (Illustrasjonsfoto: Mostphotos)

Den nederlandske regjeringas gjeldende nitrogenstrategi vil ifølge beregninger fra Finansdepartementet innebære at 11 200 gårder må stenges. Men det stopper ikke der: Ytterligere 17 600 bønder må redusere husdyrholdet betydelig, med en tredjedel til nesten halvparten. Det meldte NRC i slutten av juli.

Nederland har i alt 40 000 til 50 000 gårder med husdyr.

Kolossale konsekvenser

Bakteppet for at dette skal skje, er komplekst og sammensatt. Men kort fortalt, har den nederlandske regjeringa innført krav om kraftig reduksjon i nitrogenutslippene. Regjeringas mål skal nå omsettes i handlingsplaner alt i løpet av de kommende månedene. Regjeringa har satt av hele 25 milliarder euro til ulike ordninger som kan redusere husdyrproduksjonen.

Dette innebærer at noen landbruksområder nå skal redusere utslippene av nitrogen med 70 prosent innen 2030. Landbruket betegner et slikt kutt som helt urealistisk. Gjennomføres et kutt i denne størrelsesordenen, ventes det å gi en reduksjon i den nederlandske husdyrproduksjonen på 30 prosent. Særlig melkeproduksjonen ventes å bli rammet av dette.

Annonse

Kravene har igjen sammenheng med at Nederland ikke har klart å oppfylle sine forpliktende klimakutt-mål. Nederland er fra før et av de landene i Europa som slipper ut mest klimagasser, og mye av utslippene skyldes nettopp landbruket og visse typer dyrefôr.

Som følge av at myndighetene ikke nådde sine klimakutt-forpliktelsene, ble myndighetene regelrett beordret av en domstol til å drastisk kutte i nitrogenutslippene for å beskytte naturen. Denne beordringen hadde igjen sin bakgrunn i at klimaaktivister vant fram i det nederlandske rettsvesenet i 2019.

Opptøyene fortsetter

Onsdag og torsdag denne uka fortsatte de kraftige bonde-demonstrasjonene mot de vedtatte og langt strengere kravene. Blant annet har bøndene blokkert motorveier med halmballer og annet avfall.

Reaksjonene møter tilsynelatende ingen forståelse hos landets statsminister Mark Rutte, som nå "maner bøndene til besindighet". På Twitter har statsministeren oppfordret det han kaller "den lille gruppe" av bønder som står bak aksjonene til å stoppe med det som betegnes som livsfarlige protester. Det skriver landbrugsavisen.dk torsdag denne uka. Også politiet har oppfordret bøndene til å stoppe protestene.

Neste artikkel

Mindre metanutslipp på beite