Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

100 salmonella-utbrudd per uke i Europa

Det er kun små endringer i antall meldte tilfeller av de tre vanligste zoonosene Campylobacter, Salmonella og Listeria i 2017, sammenlignet med året før.

Antall tilfeller av Campylobacter-infeksjoner hos mennesker i Europa gikk noe ned i 2017. Det samme gjelder for Salmonella.

Det viser en fersk rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) og smittevernbyrået ECDC (European Center for Disease prevention and Control).

Meldte tilfeller av listeriose gikk også noe ned i 2017, men trenden for denne zoonosen har for de siste årene vært økende, heter det i rapporten.

5079 utbrudd i 37 land

Rapporten omhandler kilder til zoonoser i Europa, det vil si sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker, skriver Veterinærinstituttet.

Annonse

Rapporten presenterer resultater fra overvåkingsprogrammer for zoonoser i 37 europeiske land i 2017. Totalt 5079 utbrudd ble inkludert i rapporten.

Norske data er inkludert

Salmonellasmitte i Norge skyldes stort sett importerte matvarer, forurenset drikkevann, eller direkte eller indirekte smitte fra ville småfugl og pinnsvin, skriver Mattilsynet.

Data for Norge er inkludert i rapporten til EFSA/ECDC. Det er Veterinærinstituttet som står for datainnrapporteringen til EFSA, mens Folkehelseinstituttet rapporterer til ECDC.

I Norge utarbeides en årlig zoonoserapport av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Folkehelseinsitituttet.

Neste artikkel

Rystende avsløringer