Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

1 øre omsetningsavgift på korn

Omsetningsrådet har vedtatt å sette omsetningsavgifta for korn til 1 øre pr. kilo.

Vedtaket er i samsvar med forslaget fra Norske Felleskjøp. Liten kornavling og god kvalitet og klassefordeling for matkornet gjør at det ikke blir forventa å være nødvendig med reguleringstiltak mot overskudd i denne sesongen.

45 prosent under snittet

Prognosen for tilgang og forbruk av norsk korn for sesongen 2018/2019 viser at årets kornavling blir historisk lav - 45 prosent under gjennomsnittet for de siste fem år.

Annonse

Forbruket av kraftfôr til drøvtyggere er prognosert å øke i den kommende sesongen som følge av svikt i tilgangen av grovfôr. Det blir spesielt stort behov for suppleringsimport av råvarer til kraftfôr, men også til matmel, opplyser Felleskjøpet.

Går til markedsregulering

For å finansiere markedsreguleringen, betaler kornprodusentene omsetningsavgift for alt korn og oljefrø som blir omsatt gjennom markedsordningen. Omsetningsavgift kan trekkes for hvete, rug, havre, bygg, rughvete, oljefrø, erter, lupiner og åkerbønner.

Norske Felleskjøp vurderer i forkant av hver kornsesong behovet for markedsregulering. Ut i fra dette og de faste kostnadene knyttet til markedsordningen foreslår Felleskjøpet en sats for omsetningsavgift overfor Omsetningsrådet.

Neste artikkel

Nå er det opp til markedet