Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For mange som bruker kutrener feil

Dyr lider på grunn av feil bruk, mener veterinær Line Mørch.

En kutrenere skal være enkel å justere opp og ned, og fjerne helt ved behov. – Å skru kutreneren lengre og lengre ned slik at kua til slutt må stå salrygget hele tida, gjør bare vondt verre, forklarer Line Mørch. (Illustrasjonsfoto)
En kutrenere skal være enkel å justere opp og ned, og fjerne helt ved behov. – Å skru kutreneren lengre og lengre ned slik at kua til slutt må stå salrygget hele tida, gjør bare vondt verre, forklarer Line Mørch. (Illustrasjonsfoto)

– Mange «glemmer» at kutreneren skal fjernes over brunstige og sjuke dyr, og det er en utstrakt sløv holdning til at den skal tilpasses kua som står på båsen. Når det ikke er mulig å justere bøylen opp og ned fordi skrua er rustet fast, har bonde forsømt seg grovt, sier Line Mørch, veterinær og stordyrpraktiker i Tvedestrand.

Les mer: Norske kalver har det bra

Mørch mener at kutreneren kan sees på som et nødvendig onde, men at mange dyr lider på grunn av feil bruk.

Skal være enkel å justere

– Hvordan skal en kutrener brukes riktig?

– Kutreneren skal henge minst 5 cm over ryggen på kua når den står i ro i båsen. Det skal være enkelt å justere den opp og ned, og fjerne den helt ved behov. Ei brunstig ku er mer urolig, og kommer lett uforvarende borti kutreneren. Da blir hun mer stresset, det går ut over velferden og det er ikke umulig at det også går ut over fruktbarheten. Ei sjuk ku trenger heller ikke belastningen med ubehag fra kutreneren, stress er negativt for helbredelsen.

– Mange finner ut at det ikke er nødvendig å ha strøm på bestandig. Etter en innlæringsperiode kan det være nok at bøylen henger der, den kan stå uten strøm i lange tider før det igjen kan være nødvendig med en repetisjon av innlæringen.

– Er det for mange bønder som ikke kan riktig bruk av kutrener?

– Dessverre er det feil bruk av kutrener i for mange fjøs. Om det er manglende kunnskap eller manglende oppfølging som er årsaken, er ikke godt å si. Samtidig skal det sies at det er mange som gjør alt helt riktig, har god dyrevelferd og fjøs det er trivelig å komme inn i.

Noen kyr lærer aldri

– Hvorfor er det noen kyr som aldri lærer av en kutrener?

Mange «glemmer» at kutreneren skal fjernes over brunstige og sjuke dyr

Annonse

– Av en eller annen grunn er det enkelte individer som ikke klarer å koble sammenhengen mellom å komme borti kutreneren når de bøyer ryggen, og strømstøtet de får, eller de har ikke forstått at det hjelper å ta et skritt bakover. Å skru kutreneren lengre og lengre ned slik at kua til slutt må stå salrygget hele tida, gjør bare vondt verre. Kua vil uansett fortsette å gjøre fra seg der hun står.

– Hva skal bonden gjøre i slike tilfeller?

– Da kan en like gjerne fjerne hele bøylen permanent, siden den uansett ikke har noen virkning, og skrape båsen litt oftere.

Mattilsynet har ansvaret

– Mattilsynet har det overordnede ansvaret for å se til at husdyrbrukere følger reglene og har det bra. Det inkluderer riktig bruk av kutrener. Gjør Mattilsynet nok på dette området?

– Man kan nok ikke si det så lenge det er så mye feilbruk som det er. Det er vel dessverre slik at Mattilsynet har begrensede ressurser og må prioritere, og de har mange viktige oppgaver. Jeg skulle allikevel ønske mer fokus på kutreneren. Riktig bruk er en absolutt forutsetning hvis vi skal akseptere å bruke denne innretningen i tida framover. Når utfasingen av båsfjøs er utsatt, er det desto viktigere at forholdene er akseptabel for dyra som lever der.

– Noen veterinærer ser feil bruk av kutrener og andre forhold som ikke er som de skulle være i fjøs. Er disse veterinærene flinke nok til å gi beskjed om dette til bonden?

– Vi sikkert skjerpe oss noen hver, selv om det er mange gode eksempler. Når det er sagt, er det ikke alltid tid og sted for å ta opp temaet. Og noen føler nok at det er grenser for hvor mange ganger en må si fra, når mottakeligheten hos bonden er like stor som hos den kua som aldri lærer av kutreneren, sier Line Mørch.

Les mer: Mattilsynet gjør retrett

Neste artikkel

Den perfekte kyllingrase?