Ny, skreddersydd KSL Ikke fortvil om papirbunken som dumper ned i postkassa fra KSL er enda tykkere enn den pleier. Denne gangen vil utfyllingen gå lettere, lover KSL-lederen. Henrik Solbu tror bøndene vil sette pris på endringene i KSL-standarden når de ser nærmere på den selv om kan synes papirbunken er tykk ved første øyekast. Linda Sunde Bondebladet Har du slitt med KSL-kravene, lurt på hva i all verden som gjelder deg, lett i forskrifter og hatt mest lyst til å gi opp? Du er i så fall ikke alene. Men nå kan det bli en endring på det. I begynnelsen av oktober får du KSL-standarden i posten, og da er det en ny og forbedret versjon som møter deg. - KSL-standarden er tilpasset den enkelte. Du får tilsendt det som gjelder deg. Har du sau, får du den generelle standarden som gjelder gården, den som gjelder grovfôr, og den som gjelder sau, forteller Henrik Solbu, leder for KSL-sekretariatet. Sauebonden slipper dermed potetkrav, melkekrav og annet som ikke har med gården hans å gjøre. Mindre leting Man skulle kanskje tro at dette ville gjøre at det blir mindre papir til den enkelte bonde. Det blir det ikke. Snarere tvert imot. Men også det er en forbedring, mener Solbu. En del krav er ulike for de ulike produksjonene. Tidligere måtte du selv finne ut av hva som gjaldt din produksjon. - Og det var ikke alltid enkelt, erkjenner Solbu. - Man måtte leite selv, i forskrifter, forteller han.

Nå får du et eget hefte som er tilpasset hver av dine produksjoner. Der er kravene detaljert delt opp i delkrav, slik at du bare skal kunne krysse av og notere uten å måtte lete andre steder for å finne ut hva som egentlig blir krevd av deg. Dette fører til et tykkere hefte men likevel mindre jobb for deg, er meningen. Og mens du tidligere måtte sjonglere mellom krav, forskrifter og revisjonsskjema, er kravene og revisjonsskjemaet nå slått sammen. - Nå står kravene der, og så kan du krysse av like ved siden av, sier Solbu, og peker på to steder bare et par centimeter fra hverandre på et KSL-ark. Mangler du skjema Det kan imidlertid hende at du ikke får KSL-standarden til alle produksjonene dine i posten.

- Vi sendte ut et brev til alle bønder i produsentregisteret i mai, og ba dem melde fra hvilke produksjoner de har. Bare 50 prosent har svart. Men de fleste varemottagerne melder fra til oss om hvem som er leverandørene deres. Derfor vet vi om alle som leverer melk til Tine og Q-meieriene. De fleste slakteriene og kornmottagerne har også meldt fra, men ikke alle. Når det gjelder frukt og grønt er situasjonen verre, forteller Solbu. Mangler du et eller flere skjemaer, kan du skaffe deg dem på følgende måter: l Finne den på internett, på www.ksl.no. l Kontakte varemottageren din. l Ringe eller maile KSL-sekretariatet. Mailadressen er [email protected], og telefonnummeret er 22 05 47 00. Revisjon på nettet Nytt av året er at det er brukt to farger på KSL-standarden: Er bakgrunnsfargen hvit, trenger du ikke dokumentere at kravet er oppfylt. Er bakgrunnsfargen brun, trenger du imidlertid dokumentasjon. Fra og med i år kan du også gjøre revisjonen på nettet. Du finner den elektroniske versjonen på . Revisjonen din er passordbeskyttet. Har du ikke et passord fra før, får du det i brevet som følger KSL-standarden. KSL-standarden skal ikke sendes inn. Du skal bare gi beskjed om at den er gjort. - Revisjonen skal gjøres én gang i året. I brevet står når vi har registrert at du gjorde den sist. Dersom det var i mai, får du likevel papirene nå, men du trenger ikke gjøre revisjonen før mai neste år, forteller Solbu. Innspill fra bønder Solbu sier han håper og tror at den nye standarden vil føre til mindre misnøye blant bøndene.

- Den nye KSL-standarden er resultatet av en lang og møysommelig prosess, der vi har fått veldig mange innspill fra bønder. Den har vært til høring hos referansegrupper, og har vært lagt ute på nettet, slik at folk har kunnet komme med innspill. Vi har tatt hensyn til noen av dem, men ikke alle, forteller han. Et eksempel på hva de har tatt til følge, er kravene når det gjelder nedmolding av møkk. Opprinnelig var det krav om at man måtte skrive ned ikke bare dato, men også klokkeslett, for når det ble gjort. - Vi fikk tilbakemeldinger på at det var idiotisk, så vi har tatt bort hele kravet. Nå er det bare et driftskrav at møkka skal moldes ned innen 18 timer, uten at dette må dokumenteres, forteller Solbu. - KSL-standarden er nå tilpasset både varemottagernes og bøndenes ønsker. Blant annet har Coop og McDonalds vært med i prosessen, forteller Henrik Solbu.