Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mener unge presses ut

Gulbrand Romsaas (21) mener liberalisering er feil vei.

Krevende: Gulbrand Romsaas mener regjeringens foreslåtte endringer vil gi enda høyere prispress, økt leiejordandel og innrykk av kapitalsterke krefter til ulempe for unge som vil kjøpe gårdsbruk. (Foto: Arkivfoto og privat)
Krevende: Gulbrand Romsaas mener regjeringens foreslåtte endringer vil gi enda høyere prispress, økt leiejordandel og innrykk av kapitalsterke krefter til ulempe for unge som vil kjøpe gårdsbruk. (Foto: Arkivfoto og privat)

– Høyre og Frp ønsket helst å fjerne hele konsesjonsloven, i den hensikt å bedre tilgangen på gårder. Men for å bedre tilgangen, må man ha en strengere håndheving av priskontrollen i konsesjonsloven, sier Gulbrand Romsaas (21).

Han er odelssønn og skal overta hjemgården i Sørum kommune på Romerike. Dermed slipper han å dra ut på det åpne markedet, men dét må flere av kameratene gjøre.

Romsaas tror regjeringens foreslåtte endringer i konsesjonsregelverket vil gjøre det enda tyngre for dem og andre unge som ønsker å kjøpe gårdsbruk.

Taper mot eiendomsaktører

– Både broren min og noen kamerater av meg skal ut på markedet for landbrukseiendommer, i et pressområde med mange interesser. Prisene er ekstremt høye. I fjor høst, på Frogner i Sørum, ble det solgt en gård med 100 tonn i melkekvote og et båsfjøs så gammelt og nedslitt at man innenfra kunne se stjernehimmelen om natta. Bruket gikk for anslagsvis ni millioner kroner, forteller 21-åringen til Bondebladet.

En kamerat av ham, som ifølge Romsaas er selve prototypen på en bonde, var svært interessert i samme gård. Men han var sjanseløs på grunn av prisnivået.

Konsesjonsloven

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå «et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet», blant annet for å tilgodese framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og hensynet til bosettingen. (Lovdata)

– Bruket ble kjøpt av en aktør på Romerike som handler eiendom. Vedkommende søkte om utsettelse på boplikten på ti år, fordi barna skulle bli ferdig på skolen. Dette gikk selvsagt igjennom.

Høyt prisnivå

At gårder blir solgt for ni eller flere millioner er slett ikke uvanlig på Romerike. Mest omtalt er Øvre Vilberg Gård i Sørum, som også er nabogården til Romsaas. På seinhøsten 2007 ble denne solgt for 27 millioner kroner til «Rimi-Hagens» ene datter Caroline Marie Hagen.

«Det blir nesten ikke solgt landbrukseiendommer for under syv mill på Romerike»

Gulbrand Romsaas (21), Sørum
Annonse

Les mer: – Uthuler konsesjonsregelverket

Fordi hun ikke klarte å opprettholde boplikten, solgte hun sommeren 2009 gården til en annen rikmannsdatter, rederarvingen Karianne Klaveness Holmen for 19,5 millioner, skrev Romerikes Blad den gang.

– På Romerike er det mange eksempler på gårder som blir solgt for store summer. I dag blir det nesten ikke solgt landbrukseiendommer for under 7 millioner på Romerike, sier Romsaas.

Etterlyser langsiktighet

Fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag understreker viktigheten av et konsesjonsregelverk som virker langsiktig.

– Over tid vil den liberaliseringen regjeringen ønsker, åpne opp for flere kapitalsterke krefter utenfra. Vi ser allerede at det er interesse for fritidsbruk og for jakt og fiske. I sentrale strøk vil opsjon på arealer være interessant for nærings- og boligutviklere. Skal man som ung kjøpe gård på det frie markedet, er det ekstremt kapitalkrevende, og nesten umulig uten en familie som støtter deg økonomisk. Selv om du tar over eiendommer på odel, er det krevende. Med regjeringens forslag må unge by på en del areal som er konsesjonsfritt, og der prisene er meget høye. Ungdommen vil måtte slåss med kapitalsterke folk, sier han.

Les mer i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Det meste av kornet i jorda