Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klimasmart traktorkjøring

Riktig dekktrykk gir bedre jordkvalitet og god klimaeffekt.

Våronn: Åsmund Langeland anbefaler at man bruker litt tid på å sjekke lufttrykket før våronna. (Foto: Magnus Marthinsen)
Våronn: Åsmund Langeland anbefaler at man bruker litt tid på å sjekke lufttrykket før våronna. (Foto: Magnus Marthinsen)

Åsmund Langeland er landbruksrådgiver i NLR på Hamar. Han viser til at riktig dekktrykk er avgjørende for å sikre mest mulig klimasmart traktorkjøring.

– Det viser seg at forbruket av drivstoff kan reduseres med opp til 15 prosent i gjennomsnitt med riktig dekktrykk. Dette har vi sett på flere kurs vi har holdt i drivstoffeffektiv traktorkjøring, sier Langeland.

– Hva er riktig dekktrykk?

Riktig dekktrykk ved kjøring på jordet er «så lavt som mulig». Noen dekk kan tåle ned til 0,4 bar. Og når man kjører på jordet, vil kjøring med lavt trykk redusere forbruket. Men på vei og hardt underlag skal dekkene ha høyt lufttrykk for å få lavest mulig drivstofforbruk.

Les mer: Norge går foran med klimasmart landbruk

I tillegg til lavere forbruk av drivstoff vil redusert dekktrykk også redusere jordpakkingen i pløyelaget. Jordpakking er en svært viktig årsak til reduserte avlinger. Dette betyr da at man trenger større areal og enda mer kjøring for å produsere den samme mengden mat.

N-gjødsel blir til lystgass

Dessuten fører jordpakking, som resultat av for høyt dekktrykk, til at overskudd av vann i jorda bruker lengre tid til å dreneres bort. Jorda blir i perioder liggende med for mye vann.

– Dette betyr at vi får forhold i jorda som omdanner nitrogengjødsla til klimagassen lystgass. Dette er en ond sirkel. Vi taper dyrekjøpt gjødsel, noe som igjen gjør at vi ikke får utnyttet avlingspotensialet som ligger i plantene, poengterer Langeland.

– Hvordan ser klimaregnskapet ut i forhold til klimasmart kjøring?

Annonse

Langeland tar fram et enkelt regnestykke. Forbruk av drivstoff til jordbearbeiding kan være opp til 10 liter diesel pr. dekar, litt avhengig av driftsform.

Det er imidlertid realistisk med 20 prosent reduksjon i drivstofforbruket som et resultat av riktig dekktrykk og effektiv kjøring.

– Dette vil si en besparelse på rundt to liter pr. dekar. Med et areal på 500 dekar betyr det en besparelse på omkring 850 liter diesel i året. Dette gir en reduksjon i utslipp på to tonn CO₂, sier Langeland.

Sjekk dekktrykket før våronna

Våronna nærmer seg med stormskritt i mange deler av landet. De første har allerede begynt. Landbruksrådgiveren på Hamar anbefaler at man nå bruker litt tid på å sjekke lufttrykket.

– Mange bønder er flinke til å redusere dekktrykket når våronna nærmer seg, men det er nok mange som kunne gjøre litt mer. Min anbefaling er at man sjekker hva dine dekk tåler, og reduserer trykket i den perioden våronna pågår. Da er jorda også mest utsatt for jordpakking, sier Langeland.

En stor utfordring er at mange av landets rundt 200 000 traktorer (Tall fra 2014) kjører både på vei og på jordet. Riktig trykk vil da bety at man må slippe ut luft og pumpe opp etter hvor man skal kjøre. Det kommer også ny teknologi som gjør det mulig å variere trykket automatisk, alt etter behov.

Se flere klimaløsninger på www.facebook.com/100losninger/

Neste artikkel

Det meste av kornet i jorda