I to dager har forhandlingsutvalget i Norges Bondelag hatt møter med organisasjoner og virksomheter som vil komme med innspill før årets jordbruksforhandlinger.

Innspillene er med å danne grunnlaget for hva som prioriteres i årets krav til jordbruksforhandligene, skriver Bondelaget på sin nettside.

Samlet skal innspillene gi en god pekepinn på hva som rører seg rundt om i næringa.

– Det har vært innholdsrike og lærerike dager. Vi har hatt konstruktive samtaler og fått mange gode innspill. Det er alltid klokt med meningsutveksling når politikk i neste omgang skal utformes, sier Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag.

– Dette er også nettverksbygging. Her møter vi organisasjoner og lag som er spesialister på sine felt og sine produksjoner. Da er slike møtepunkt viktig for forhandlingsutvalget blant annet for å kunne diskutere ulike problemstillinger og lete etter gode og treffende løsninger, sier Fjelltveit.

Dette er organisasjonene som har gitt innspill:

Stiftelsen Norsk Mat

Norsk hjorteavlsforening

Norsk havreforening

FKAs kontraktsavlerlag for såkorn

Opplysningskontoret for frukt og grønt

Den Norske Alpakkaforening

Norsk Gartnerforbund

Scandza

Alliansen ny Landbrukspolitikk

Norsk Fjørfelag

Bondens Marked Norge

Jordvern Norge

Orkla ASA

NORSØK

Graminor

Fiskå mølle AS

Norsk sau og geit

Norsk Seterkultur

Forum for Norsk Grønt

Geno SA

Sagaplant

NBU

Sonegrenser Stjørdal

Rørosmeieriet AS

Norsk landbruksrådgivning

Norges skogeierforbund

Q-meieriene AS

Inn på tunet SA

Den norske veterinærforening

Norsk bufe

Framtiden i våre hender

Norske Landbrukstenester

Avlslaget for sidet trønder og nordlandsfe

Regenerativt Norge

Hoff SA

Felleskjøpet Rogaland Agder

Laget for Vestlandsk raudkolle

Kontraktdyrkernes Landslag

Innovasjon Norge

Norsvin

Debio

Kornbøndenes interesseorganisasjon

Tyr

Spire

Forum for Utvikling og Miljø

Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse

Matsentralen

Økologisk Norge

Norges Birøkterlag

Norsk Gardsost

Norsk frøavlerlag