Forventningene i landbruket er høye før jordbruksoppgjøret, skriver Bondelaget.

– Det er en tøff økonomisk situasjon i næringa, og bønder trenger nå en reell inntektsvekst. Gjennom jordbruksoppgjøret har politikerne mulighet til å gi bønder framtidstro ved å vise at selvforsyning og matberedskap er verdt å satse på, og å gi et inntektsløft, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Gimming, som er jordbrukets forhandlingsleder, presenterer kravet i pressekonferansen klokka 11:00. Fra staten er Viil Søyland til stede. Kravdokumentet er også tilgjengelig fra kl 11:00.

Det er ventet at staten kommer med sitt tilbud til landbruket 5. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet senest onsdag 16. mai.