Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mest urolig for melkebonden i distrikta

Nye importkvoter er dårlig nytt, mener Knut Erik Ulltveit.

Regjeringa og EU har blitt enige i artikkel 19-forhandlingene om import av basis landbruksvarer fra EU. – Dette er motsatt av det som kommer fram i den nye jordbruksmeldinga, sier leder i Aust-Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit. (Foto: Aust-Agder Bondelag)
Regjeringa og EU har blitt enige i artikkel 19-forhandlingene om import av basis landbruksvarer fra EU. – Dette er motsatt av det som kommer fram i den nye jordbruksmeldinga, sier leder i Aust-Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit. (Foto: Aust-Agder Bondelag)

Regjeringa er enige med EU om nye importkvoter på melk og kjøtt. De har økt kvoten for ost med 1200 tonn, til totalt 8400.

For storfekjøtt økes kvotene fra 1600 til 2500 tonn, og regjeringa har også gitt EU en ny kvote for svineribbe på 300 tonn.

Verdiskaping blir borte

Leder i Aust-Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit, er skuffa over regjeringa. Han hadde forventet at de ville stå opp for landbruket og for viktige arbeidsplasser i distrikta.

– Regjeringa gir med dette bort muligheter for landbruksrelatert verdiskaping i Norge, sier Ulltveit.

– Hva synes du om at de kommer med denne nyheten samme dag som ny jordbruksmelding er klar?

– Det er kanskje litt rart, men det som er mest merkelig er at dette er det motsatte av innholdet i den nye jordbruksmeldinga. Her har de samlet seg om målet om å øke norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Jordbruksmeldinga er jo Jon Georg Dale i sum fornøyd med, det har han jo sagt flere ganger, sier Ulltveit.

For defensive

1200 tonn ost tilsvarer mengden melk som blir produsert på 70 norske gjennomsnittsbruk. I tillegg skal støtta til Jarsbergost fases ut.

– Hva betyr dette for den norske melkebonden?

– Jeg frykter mest for melkebonden i distriktet. Eksportstøtta blir borte, det er det eine, og med 0,98 som forholdstall, blir det mer import av melkeprodukter. Dette er en defensiv holdning til norsk landbruk.

Annonse

– På lam og svin er det overproduksjon i Norge, på henholdsvis 1100 og 1200 tonn. På svin er det gitt en kvote på 300 tonn for svineribbe, som gjelder for desember. Hva mener du om dette?

– Dette henger litt sammen med melk. Vi importe ikke svineribbe i fjor, og jeg ser ikke grunnen for at vi skal gjøre det i år heller. Dette betyr press på prisene, og er uheldig for dem som satser i svinenæringa.

Arbeidsplasser blir borte

– Norsk matproduksjon blir påvirket av de nye importkvotene. Frykter du at norske arbeidsplasser i matindustrien kan forsvinne?

– Klart jeg frykter det. Får du færre matprodusenter og mindre volum, går dette inn i hele verdikjeden. Det betyr færre arbeidsplasser i matindustrien, og importen vil også gå utover rekrutteringen til næringa.

– Hadde du forventet mer av regjeringa i disse forhandlingene?

– Klart ja, sier fylkeslederen i Aust-Agder Bondelag.

Les mer: – Må kjempe for norske interesser

Neste artikkel

Tilleggsforhandlingene i jordbruksoppgjøret har startet opp igjen