Markedet for både storfe- og svinekjøtt er utfordrende, og det er blitt solgt mindre kjøtt enn Nortura håpet på. For storfe er det ikke stor overproduksjon, men det ligger allerede 4877 tonn storfekjøtt på reguleringslager. Det er også en fare for at flere dyr blir sendt til slakt enn planlagt i høst, fordi mange bønder har mista mye fôr til tørke og flom.

Det som kalles overproduksjon er på ca. 300 tonn, mens importkvotene er på ca. 9000 tonn. Det norske landbruket produserer altså fortsatt mindre enn norske forbrukere etterspør.

Ulike regjeringer har i flere tiår gitt andre land kvoter for å eksportere kjøtt til Norge. Dette er hull i tollvernet, og burde ikke blitt gitt. De er lette å gi, men svært vanskelige å få omgjort.

Det er heller ikke slik at disse kvotene er nødvendige for å fylle det norske markedet. I perioder med underdekning blir det innført generell tollnedsettelse, med en sats som skal gjøre importert vare lik norsk i pris. Dette er å foretrekke framfor permanente importkvoter, som ikke gir rom for at norsk landbruk kan utvikle seg og forsyne det norske markedet.

Å trekke kvotene som er gitt tilbake vil neppe skje i overskuelig framtid, men norske politikere må lære av dette. Om vi skal lykkes med å øke sjølforsyninga, er norsk landbruk avhengig av at politikerne ikke gir bort markedet deres.

Norge har både en frihandelsavtale gjennom EFTA og en bilateral handelsavtale med den Sørafrikanske Tollunionen (SACU), hvor det siden 2018 har vært nye forhandlinger om førstnevnte. Landbruksdelen ligger under den bilaterale avtalen Norge har med unionen, og det er viktig at vi forsvarer markedet vårt. Politikerne kan ikke gi en eneste pakke med kjøttdeig i disse forhandlingene. Tiden for å undergrave norsk landbruk, ved å gi vekk kvoter, må være forbi.

Å produsere mat er langsiktige biologiske prosesser, og det tar eksempelvis tre år å produsere en biff. Nettopp derfor er det vanskelig å gjøre raske tilpasninger av produksjonen etter svingninger i markedet.