Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Grensen er nådd!

Folk og partier krever snuoperasjon i ulvesaken tirsdag.

Brenner for rovviltpolitikk: – Det Vidar Helgesen og statsminister Erna Solberg har trodd, er at denne saken handler om sau. Men den handler om folks hverdag, og folks levebrød. Ernas oppgave er å sørge for at Stortingets ulveforlik fra i fjor, blir fulgt opp. Grensen er nådd! sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som mandag kveld deltok i det massive fakkeltoget mot regjeringens rovviltpolitikk. (Foto: Anders Sandbu)
Brenner for rovviltpolitikk: – Det Vidar Helgesen og statsminister Erna Solberg har trodd, er at denne saken handler om sau. Men den handler om folks hverdag, og folks levebrød. Ernas oppgave er å sørge for at Stortingets ulveforlik fra i fjor, blir fulgt opp. Grensen er nådd! sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som mandag kveld deltok i det massive fakkeltoget mot regjeringens rovviltpolitikk. (Foto: Anders Sandbu)

Mandag kveld satte bygdefolk igjen sitt klare preg på hovedstaden. Tusener av mennesker, fra Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord, troppet opp foran Stortinget med fakkel i hånd. De krever at Stortingets ulveforlik fra 2016 blir fulgt opp, og at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) snur etter det mye omtalte ulveforliket før jul.

Tirsdag blir Helgesens redegjørelse gjenstand for debatt på Stortinget. Her vil det komme nye forslag fra flere partier, deriblant Sp og Frp, for å sikre at ulveforliket blir fulgt opp.

– Jeg er spent på tirsdagens debatt. Helgesens ulvevedtak undergraver hele tilliten til rovviltforvaltningen. Jeg håper Helgesen legger partihensyn til side og finner en løsning. Hittil har han bidratt til bare større og større konfliktnivå. Det er ikke bra for noen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Bondebladet.

Vi møter han utenfor Stortinget, med fakkel i hånd – som tusener av andre denne Oslokvelden. Han mener regjeringen ikke har skjønt hvilket sprengstoff som ligger i denne saken.

– Det Vidar Helgesen og statsminister Erna Solberg har trodd, er at denne saken handler om sau. Men den handler om folks hverdag, og folks levebrød. Ernas oppgave er å sørge for at Stortingets ulveforlik fra i fjor, blir fulgt opp. Grensen er nådd! Regjeringen har oversett folks hverdag, og den har oversett Stortinget. Er du statsminister eller statsråd, skal du dessuten møte folket – du skal ikke flykte fra det. Vi fikk ikke Helgesen ut blant folk under demonstrasjonen 4. januar, og heller ikke nå. Men hvis dere vil, skal vi få ham ut i september! sa Slagsvold Vedum i sitt innlegg, til stormende jubel fra folkemassen.

Les også: Slik skal Helgesen følge opp i ulvesaken

Blir regjeringen instruert?

Flere, deriblant APs Knut Storberget, har allerede signalisert at det kan bli aktuelt at Stortinget instruerer regjeringen i denne saken, slik at Stortingets ulvefolik – mellom regjeringspartiene, Ap og KrF – blir fulgt opp. I avtalen setter Ap, Høyre, Frp og KrF et bestandsmål for ulv på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. I dag er man langt over bestandsmålet.

– Uten uttak av 32 ulver i sonen, kan vi forvente 3-4 flere ynglinger til våren, det vil si 50 flere ulver til våren. Man må få kontroll på bestanden. Stortingets vedtatte bestandsmål må følges opp nå, sier leder Knut Arne Gjems i Hedmark NJFF.

Aps Terje Lien Aasland i Stortingets energi- og miljøkomité går knallhardt ut mot regjeringen:

– Vi ser en regjering som mangler vilje og evne til å følge opp ulveforliket. Vi ble med med på forliket etter en grundig prosess. Vi ønsket en forvaltning som flest mulig har tillit til, en forvaltning som ser spenningene mellom rovvilt og næring. Vi hadde som formål med forliket å dempe konfliktene, men det motsatte har skjedd. Årsaken er en totalt manglende evne til å følge opp forliket. Det er en selvfølge at Stortingets vilje blir gjennomført. Marsjordren er gitt, sier Aasland og fortsetter:

Annonse

– Norske rovviltmyndigheter må forholde seg til at Stortinget setter bestandsmål, og at regjeringen følger opp. Det er et demokratisk anliggende. Tirsdag skal vi følge opp forliket fra juni 2016. Ap står fast på balansepunktet forliket legger opp til. Vår oppgave er å presisere det tirsdag.

Les også: Sliter med å få nok busser til ulvedemonstrasjon

– Respekt for folk

Også blant mange i Høyre og Frp er ønsket at rovviltnemndenes vedtak om å felle i alt 32 ulv innenfor sonen (og 15 utenfor), som Helgesen gikk bort fra, blir oppfylt.

– Saken handler i bunn og grunn om respekten for enkeltmennesket og lokalsamfunn. Norge er etter Bernkonvensjonen forpliktet til å ha en levedyktig ulvestamme, men Stortinget har aldri vedtatt at vi skal ha rene ulvereservat. Hvor er de juridiske hindrene i Norge som gjør at vi ikke kan legge vekt på de samme hensyn som i Finland og Sverige? Jeg håper Erna Solberg tar de grep som må til, sier Lesja-bosatte Hanne Velure i Høyre. Hun sitter også i Utmarkskommunenes Sammenslutning.

Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen mener folks livskvalitet ikke ivaretas med Helgesens vedtak. Tirsdag kommer det forslag også fra Frp om endringer.

– Folk føler at deres livskvalitet blir ødeløagt på grunn av rovdyr. Folks livskvalitet skal være den samme; enten de bor i Oslogryta, i Hedmark eller Finnmark. Stortinget finner seg ikke i at ulveforliket ikke blir fulgt opp av regjeringen. Frps stortingsgruppe har mandag fremmet et forslag som de andre partiene skal diskutere tirsdag. Vi vil fremme et forslag om at ulvevedtaket blir gjennomført slik at vi sikrer folks livskvalitet, sa Ørsal Johansen.

Steinar Reiten, KrF-vara på Stortinget, påpeker at partiet står fullt og helt bak ulveforliket de er en del av.

– Når bestandsmålet er nådd, skal regjeringen gjennomføre uttak, og primært gjennom lisensjakt. Regjeringen har malt seg inn i et hjørne, og den har samtiidg malt Stortinget inn i et hjørne. Vi er opptatt av å følge opp foliket. Vi skal være både konstruktive – og skape støy. Nå må det ryddes opp, slik at den balansepolitikken forliket legger opp til blir fulgt opp. Vi forventer at Storitngets vilje settes ut i live raskt og smidig, sa han i sin appell.

Les også: Regjeringen vil utvide ulvejakta

Neste artikkel

Mener Dale bør gis ulveansvar