Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har påvist fra 84 til 91 ulver i Norge

38 av disse er kun registrert i Norge.

Det ble født ulvekull i de helnorske ulverevirene Osdalen, Julussa og Letjenna i 2016. De foreløpige statusrapportene er ment å gi et innblikk i arbeidet som er utført så langt, og hva som er registrert. (Arkivfoto fra Nordens Ark i Sverige)
Det ble født ulvekull i de helnorske ulverevirene Osdalen, Julussa og Letjenna i 2016. De foreløpige statusrapportene er ment å gi et innblikk i arbeidet som er utført så langt, og hva som er registrert. (Arkivfoto fra Nordens Ark i Sverige)

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist 84-91 ulver i landet og grenserevir, melder Rovdata.

Ulvene er registrert gjennom omfattende sporinger på snø, DNA-analyser av innsendte prøver, informasjon om døde ulver og mer tilfeldige ulvemeldinger som er kvalitetssikret.

Endelig oversikt 1. juni

– Det er så langt registrert 84-91 ulver i landet og grenserevir, og 38 av disse er kun registrert i Norge. Siden forrige statusrapport i midten av desember har feltarbeidet gitt bedre oversikt over antall ulver og ulverevir, men det gjenstår fortsatt en del arbeid, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

– Det er viktig å huske at overvåkingen pågår fremdeles og at dette er foreløpige data og tall, som vil kunne endre seg. En endelig oversikt over antall ulver i Norge vil være klar til 1. juni i år, legger han til.

Åtte av de registrerte ulvene har blitt avlivet under perioden.

Uavklart i Aurskog

Annonse

Det ble født ulvekull i de helnorske ulverevirene Osdalen, Julussa og Letjenna i 2016.

– Letjenna er så langt kun påvist innenfor ulvesonen, mens Osdalen og Julussa er registrert både innenfor og utenfor sonen. Dessuten er det påvist et kull i Aurskogsreviret i Akershus, men her er revirgrensene og eventuelt norsk-svensk tilhold uavklart, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet.

Overvåkingsesongen på ulv varer i hovedsak til 31. mars, men revirgrenser kartlegges til ut april. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som har hovedansvaret for feltarbeidet på ulv, på oppdrag fra Rovdata.

Les mer: Ulvekjenner: – Frykter du ulven, rop høyt!

Neste artikkel

Elgåulven er genetisk viktig