Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ber Helgesen svare for seg

Ap, KrF og Sp ber Vidar Helgesen redegjør for sitt ulvevedtak.

Ber Helgesen komme til Stortinget: – Nå er det på sin plass at klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) redegjør for dette ulvevedtaket for Stortinget. Engasjementet vi ser blant folk, viser at dette vedtaket ikke er til å leve med, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng. (Foto: Anders Sandbu)

Regjeringen møter stadig større press i den betente ulvestriden, som sist uke kulminerte i en massiv demonstrasjon utenfor Stortinget.

Samme dag som demonstrasjonen ble avholdt, hadde klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) samlet forliksparterne bak fjorårets ulveforlik til krisemøte. Forlikspartnerne er regjeringspartiene, Ap og KrF.

De to sistnevnte, samt Sp, er klare på at Helgesens vedtak om å avlyse opprinnelig lisensfelling på ulv, må resultere i at Helgesen står skolerett for Stortinget.

– Bryter med todelt målsetting

– Vi har en todelt målsetting i forliket, om å ha både rovdyr og beitenæring, men dette vedtaket følger ikke opp forliket. Å gå fra lisensfelling på totalt 47 ulver til 15 ulver, er et altfor stort sprang – og bidrar til å eskalere motsetningene i ulvekonflikten ytterligere, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng til Bondebladet.

Hun hadde selv tatt turen til Stortinget for å få med seg appeller som ble holdt av stortingspolitikere, lokalpolitikere og bygdefolk. Hun mener Helgesen må til Stortinget og svare for seg i kjølvannet av det kontroversielle vedtaket, som kom etter at Helgesen hadde bedt lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere lisensfellingen.

Les mer: Erna åpner for ulvejakt "på noen ulver"

Men som det senere har kommet frem, hadde regjeringen alt i forkant av denne bestillingen konkludert med at vilkårene for en lisensfelling av 47 ulv ikke oppfyller vilkårene.

– Lovavdelingen tolker lovverket for snevert i denne saken. Nå er det på sin plass at Helgesen redegjør for dette vedtaket for Stortinget. Engasjementet vi nå ser blant folk, viser at dette vedtaket ikke er til å leve med, sier Aps partisekretær.

Hun vil ikke forskuttere konsekvensene for bygdefolk, landbruket og andre næringsutøvere om ulve-vedtaket blir stående. Men hun poengterer at regjeringen nå er nødt til å følge opp Stortingets ulveforlik, som innebærer å ta ut ulv som overgår det bestandsmålet som er vedtatt.

– Blir rovdyr valgkampstoff i 2017?

– Om ikke Helgesen og regjeringen følger opp Stortingets ulveforlik, kan rovdyr og rovviltforvaltning fort bli valgkampstoff, ja. Det viktigste nå er å få dempet konfliktnivået. I dag opplever lokalsamfunn at man ikke får felle før det er for sent. Helgesens Vedtak må bli gjenstand for en sak for Stortingets næringskomité og energi- og miljøkomiteen, sier Stenseng.

KrF: – Se til Sverige

KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen forteller at partiet under møtet med Helgesen ba regjeringen «ta en tenkepause» og komme tilbake til saken når den har gjort en mer helhetlig vurdering. Dét innbefatter å se på hva som skjer i Sverige.

«Engasjementet blant folk viser at vedtaket ikke er til å leve med»

Aps partisekretær Kjersti Stenseng
Annonse

Der har høyeste rettsinstans nå kommet til at lisensfelling på ulv er lovlig i Sverige.

– Vi ba regjeringen se på den siste dommen i Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige. Vi ba regjeringen komme tilbake til Stortinget for en beskrivelse av hvordan man nå – etter alt som har skjedd – vil oppfylle ulveforliket fra i fjor, sier Syversen til Bondebladet.

På spørsmål om hvorvidt partiet opplever vedtaket i strid med Stortingets ulveforlik, svarer han følgende:

– Vi mener den hårfine balansen (mellom ulv og næring, journ.anm.) som ulveforliket utgjorde nå er forrykket og blitt til en ubalanse. Da må det først og fremst ligge på regjeringen hvordan den ubalansen skal gjenopprettes. Jeg oppfatter at Helgesen fikk med seg den beskjeden, sier KrF-toppen.

Han legger til at alle de fire forlikspartnerne, også regjeringspartiene Høyre og Frp, ga uttrykk for at de forventer at statsråden svarer på denne bestillingen.

– Må følge opp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum påpeker at regjeringen nå «må legge prestisjen til side».

– Den har malt seg inn i et hjørne. Helgesen og statsminister Erna Solberg ønsket et høyere bestandsmål enn det forliket setter, men så ble det et forlik hvor det ble satt lavere. Det er regjeringens jobb å sørge for at bestandsmålet Stortinget vedtar blir fulgt. Regjeringen burde bruke forvaltningen til å sørge for at det skjer, sier Vedum til Bondebladet.

Han legger til at det også blir feil av regjeringen ikke å legge vekt på menneskelige hensyn for dem som lever med ulv.

– De som lever med ulv som ikke er sky tett innpå seg får redusert sin livskvalitet. Det er arrogant å sitte i regjeringskontor langt unna og mene at dette hensynet ikke skal telle med. Jeg tror den arrogansen overfor bygdas interesser, jaktrett og beiterett er grunnen til at det er blitt så utrolig sterk reaksjon innad i Hedmark Høyre. Dette kommer på toppen av andre saker hvor distriktene blir forbigått, sier Slagsvold Vedum.

Les mer om ulvestriden i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Ønsker avgiftskutt for landbruket