Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venstre og landbruket

Venstre er det partiet som har fått mest kjeft for jordbruksoppgjøret, både i tradisjonelle medier og sosiale medier. De har fått langt mer kjeft enn for eksempel Frp, som tross alt sitter med landbruksministeren.

Grunnen til det er at Jon Georg Dale har opptrådt som forventet, mens mange nok opplevde det som et svik da Venstre ikke ville være med på lik kronemessig utvikling. Slik reagerer vi mennesker, vi blir langt mer skuffet når noen vi har forventninger til ikke innfrir.

Kontrasten til Kristelig Folkeparti er nå tydelig: Partiet stilte seg sammen med resten av opposisjonen, mens Venstre står igjen alene som regjeringens samarbeidspartner i landbrukspolitikken.

Derfor er det verdt å minne om at Venstre tross alt har tatt mange kamper for jordbruket. Tidlig i perioden ville regjeringen gjerne fjerne prosenttollen på ost, men Venstre sa nei. De har forsøkt å bli kvitt priskontrollen på landbrukseiendommer, men Venstre sa nei.

Regjeringen ville helst ha fjernet eller kraftig svekket lovene rundt eierskap av jord, men Venstre sa, langt på vei, nei. Jordbruksmeldingen som ble vedtatt i Stortinget ville hatt «kostnadseffektiv matproduksjon» som hovedmål, om ikke Venstre hadde sagt nei.

Annonse

Selvsagt er det synd at Venstre, i motsetning til resten av opposisjonen, ikke ville være med på at inntekt handler om kroner, ikke prosent. Det kan godt hende at partiet dermed ofret mye av godviljen de formodentlig har bygget opp blant norske bønder de siste årene. Men hvor ville landbruket vært i dag, om Venstre ikke hadde satt ned foten de siste årene?

Mange i landbruket håper opplagt på en annen regjering etter valget. Det er langt mellom bøndene som ønsker seg fire nye år med landbruksminister fra Frp.

Men dersom det ikke blir regjeringsskifte, og vi får en ny periode med Frp i landbruksdepartementet: Hvor er vi da om fire år, dersom de i neste periode ikke trenger å ta hensyn til Venstre og KrF?

Neste artikkel

Ønsker avgiftskutt for landbruket