Ifølge lederlønnskontrakten har Harald Gjein en årslønn på 1 470 000 kroner, skriver VG.

Bakgrunnen for Gjens avgang er en sak fra 2018 hvor Mattilsynet leverte en feilaktig tilsynsrapport på pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes.

I et dokument sendt til Gjein fra Landbruks- og mattdepartementet, som en bekreftelse på Gjeins oppsigelse, kommer det også frem at han vil få tilbud om «en annen passende stilling», skriver VG.

– I den videre dialogen vil det bli avklart hvilken annen passende stilling du vil få tilbud om og betingelsene knyttet til denne. Frem til dette er avklart, er du gitt permisjon med full lønn i tillegg til avvikling av planlagt ferie, heter det i dokumentet.

Harald Gjein sa selv at avgjørelsen om å gå av var tung, men gjenreising av Mattilsynets tillit har vært viktigst for han.

Regiondirektør i region sør og vest i Mattilsynet, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående undersøkelser fortsetter.