For 14. år på rad deler Gjensidige ut aksjeutbytte til eierne. Mesteparten av dette går til Gjensidigestiftelsen, som sender utbyttet videre til kundene.

Den spesielle ordningen gjør at Gjensidigestiftelsen betaler 2,4 milliarder kroner til 860 000 kunder over hele landet, 255 millioner av dette til landbruket, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er landbrukskunder i Innlandet, Viken, Vestland og Trøndelag som får mest penger tilbake, rundt 176 millioner til sammen.

– Det å dele ut kundeutbytte er et av stiftelsens formål. Vi håper mange av kundene setter pris på dette bidraget i en tid der høy prisvekst og renteøkninger kan skape økonomiske utfordringer, sier administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen, Ingrid Lorange.

Vel 27 milliarder

Siden 2010 er det betalt mer enn 27 milliarder kroner til Gjensidigekundene.

– Vi er veldig glade for at skadeforsikringskundene våre nok en gang får mesteparten av det utbyttet Gjensidige betaler til sine eiere. Kundeutbyttet fra Gjensidigestiftelsen er en fantastisk kundefordel, sier Gjensidiges konsernsjef Geir Holmgren.

På børs i 2010

På 1800-tallet ble det dannet mange små, lokale forsikringsselskaper rundt omkring i Norge, som ble eid av kundene. I nyere tid har nesten alle gått sammen i Gjensidige, skriver selskapet.

I 2010 ble Gjensidige notert på Oslo Børs, men det gjensidige forholdet mellom kunder, lokalsamfunn og forsikringsselskap ble videreført av den største eieren, som er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om midler, og alle skadeforsikringskunder i Gjensidige kan engasjere seg i stiftelsen, skriver selskapet.