Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tror på framtida for eget gårdsbruk

Norske bønder har tro på at gårdsdrifta vil bestå om 50 år.

65 prosent av bøndene mener det er sannsynlig eller forholdsvis sikkert at neste generasjon vil overta når tiden kommer. (Arkivfoto fra Nordland, Sju søstre i bakgrunnen))

45 prosent av norske bønder tror gården består i driftsmessig forstand om 50 år, mens bare 23 prosent svarer nei. Det viser en ny undersøkelse foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.

– Når andelen på drøyt 30 prosent som svarer vet ikke holdes utenfor, oppgir to tredjedeler at de tror på fortsatt drift 50 år fram i tid. Det viser at langsiktigheten og kontinuiteten som historisk sett har preget næringen fortsatt består, sier Håvard J. Djupedal, adm.dir. i Landbruksforsikring, i en pressemelding.

Tidspunkt betyr mye

65 prosent av bøndene mener det er sannsynlig eller forholdsvis sikkert at neste generasjon vil overta når tiden kommer.

18 prosent svarer at dette med sikkerhet eller sannsynlighet ikke vil skje. De øvrige svarer vet ikke, eller at spørsmålet er uaktuelt fordi de ikke har barn.

Les mer: Forsikring en glemt del 
av landbrukshistorien

Tidspunktet for når neste generasjon kan overta er også det viktigste forholdet når bonden vurderer hvor lenge han selv vil ha driftsansvaret, viser undersøkelsen. 46 prosent svarer at dette er mest avgjørende.

Helse betyr mye

Egen helse er også viktig for vurderingen, og nevnes av 27 prosent. Dårlig lønnsomhet og perspektivene for næringens fremtid er det derimot kun henholdsvis seks og åtte prosent som peker på. Alle øvrige svaralternativer får enda lavere score.

– Selv om mange opplever at rammebetingelsene ikke er optimale, er det få som av den grunn vurderer å kaste kortene. Det henger nok sammen med ansvarsfølelsen overfor den tradisjonen bonden er del av, samt utbredt stolthet og glede knyttet til utøvelsen av yrket, sier Djupedal.

– Mer interessant å investere

Annonse

Svarene viser at den norske bonden har sterk tro på norsk matproduksjon i fremtida, mener Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

– De fleste ser gode muligheter for rekruttering til eget gårdsbruk, og dette er en viktig faktor for motivasjonen til å videreutvikle driften. Tanken på neste generasjon gjør det mer interessant å investere og fornye driftsapparatet, slik at gården kan overlates i god stand, sier Skorge.

Skorge anser ungdommelig drivkraft som en viktig ressurs for å drive næringen videre fremover, og synes signalene om at mange unge jenter og gutter ønsker å starte opp som bønder, er svært positive.

Sykdom og skade

Nær 70 prosent av bøndene var yngre enn 40 år da de selv overtok driftsansvaret for gården, ifølge undersøkelsen.

I mer enn halvparten av tilfellene var dette i henhold til forrige generasjons plan for egen pensjonering, men en fjerdepart av overdragelsene skyldtes også sykdom, skade eller dødsfall.

– Dette illustrerer at det ikke alltid går som planlagt. Derfor er det viktig å jobbe aktivt med skadeforebygging og å sørge for at man er best mulig økonomisk dekket hvis noe skulle skje, sier Håvard J. Djupedal.

Neste artikkel

13 millioner utbetalt etter militærøvelsen