Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Starter jakten på de 100 beste klimaløsningene

Alle er invitert til å komme med tips.

Har du en god klimaidé? Eller har du gjort noe klimasmart på gården? Nå starter jakten på de gode løsningene.

En ny klimakampanje lanseres den 28. mars

– Det er 42 000 bønder i Norge. Med ulike behov og ulike muligheter. Derfor finnes det ingen enkeltløsning som passer for alle, men vi tror det finnes nok gode tiltak til at alle gårdene kan lykkes. Derfor drar vi på jakt etter alle de små og store klimaløsningene ute på norske gårder. I løpet av 2017 skal vi samle de 100 beste klimaløsningene fra den norske bonden for å dele kunnskap og sørge for at disse skal kunne brukes av flere, skriver arrangørene av klimakampanjen.

Det er Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Tine og Nortura som står bak kampanjen.

SE VIDEO: Slik gjødsler Egil miljøvennlig med N-sensor

Både utførte tiltak og ideer

– Vi ønsker å vise fram at det skjer mye innenfor klima i jordbruket, både når det gjelder klimatilpasning og løsninger som kan redusere klimagassutslippene fra verdikjeden fra jord til forbruker. For det er ganske mye smart som gjøres. Det er mye kreativitet og stor interesse i næringa, sier Bjørn Gimming.

Han leder styringsgruppen i klimaprosjektet og er nestleder i Bondelaget.

Han inviterer alle - den vanlige mannen i gata, bønder, industri, forskere og politikere – til å komme med innspill.

Du kan tipse både om tiltak som er gjort, og komme med innovative ideer om hva som kan gjøres. Du kan sende e-post til post@klimasmartlandbruk.no eller publisere løsningen din med #100løsninger på instagram.

Annonse

De klimasmarte løsningene blir overrekt til den som er landbruksminister etter valget, i oktober.

Vil inspirere og vise fram

– Når man skaper oppmerksomhet rundt klimaløsninger, bidrar det til inspirasjon og motivasjon for andre. Det naboen gjør av smarte ting, vil man selv også gjøre, sier Gimming.

– Klima er vår tids største utfordring, og landbruket skal være med på klimadugnaden. Landbruket kan drives mer klimasmart. Men noen ganger kan man få inntrykk av at ikke alle får med seg alt det positive som skjer i næringa. Vi vil vise fram at vi tar ansvar, sier han.

Grønn skattekommisjonen foreslo en avgift på rødt kjøtt. Det mener Gimming ikke er et godt klimatiltak - kanskje snarere tvert imot.

– Behovet for mat ligger fast selv om klimagassutslippene må ned. Vi har behov for tiltak som reduserer klimagassutslippene, samtidig som vi styrker matproduksjonen, sier han.

Klimakampanjen som nå starter, kommer i tillegg til, ikke i stedet for, klimarådgivningen på gårdsnivå som etter hvert skal komme i gang.

– Det jobbes nå med å utvikle klimagasskalkulatoren som rådgivningen skal bruke. Gjennom kampanjen vil vi vise mangfoldet av mulige løsninger. Det vil også rådgivningen ha glede av, sier Bjørn Gimming.

Neste artikkel

– Stopper framtida mi