Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet skjerper grepet

Flere dyreeiere har fått besøk – og reaksjoner.

Strengere Mattilsynet: Flere dyrehold har i år fått besøk av Mattilsynet. Det er særlig overfor dyrehold med svin at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene. (Foto: Anders Sandbu)
Strengere Mattilsynet: Flere dyrehold har i år fått besøk av Mattilsynet. Det er særlig overfor dyrehold med svin at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene. (Foto: Anders Sandbu)

En ny rapport fra Mattilsynet viser at flere dyreeiere enn før er ilagt en reaksjon for mangelfullt dyrehold. I andre tertial, mai til august, førte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 2 556 dyrehold. Det er 159 flere enn samme periode i fjor.

I 45 prosent av dyreholdene ble det funnet ulike brudd på regelverket. Også antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke.

– Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, men gjelder de dyreholdene der det er størst risiko for at dyra ikke blir godt nok tatt vare på. Tallene omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyra er påført lidelse. I mer enn halvparten av de dyreholdene våre inspektører var på tilsyn i, ble regelverket om dyrevelferd fulgt, sier leder Torunn Knævelsrud i Mattilsynets seksjon for dyrevelferd.

Les også: Nå er det grisene som skal hjelpes av dyrevernere

Flere tiltak i svinehold

I år er det flere dyrehold med svin, sau og fjærfe som har fått besøk av Mattilsynet enn i samme periode i fjor.

– Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyra sine, opplyser Knævelsrud.

For svin er det også en økning i hastevedtak. I hele 44 prosent av 75 saker var bruddene på regelverket så alvorlige at Mattilsynet måtte fatte hastevedtak, mot 30 prosent i fjor.

Seksjonssjefen mener økningen kan skyldes at Mattilsynet nå gjennomfører en egen tilsynskampanje i Rogaland rettet mot slaktegriser.

Annonse

Les også: Mener villrein-nedslakting er galskap

Alvorlig vanskjøtsel i 12 dyrehold

Inspektørene i Mattilsynet registrerte i denne perioden alvorlig vanskjøtsel av dyr i 12 dyrehold. I hele 2016 ble det registrert vanskjøtsel i 42 dyrehold.

– Selv om hvert tilfelle er ett for mye, mener vi tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Knævelsrud.

Antallet bekymringsmeldinger om dyrevelferd fortsetter å øke

Et viktig grunnlag for å oppdage dyr som lider, er bekymringsmeldinger fra publikum. Mattilsynet fikk 3 984 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i andre tertial 2017. Tallene for tilsvarende periode i 2016 var 3 495, og 3 161 i 2015.

– Bekymringsmeldingene er en viktig kilde til å oppdage risikodyrehold, særlig når det gjelder kjæledyr. Vi oppfordrer alle som kjenner til dyr som lider om å melde fra via varslingsknappen på mattilsynet.no, sier Knævelsrud.

Les også: Kjemper for miljøbur

Neste artikkel

200 maskiner og traktorer stjålet i Sverige i år