Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet gjør retrett

Mattilsynet trekker tilbake brevet der det står at Nofence er forbudt.

Fornøyd: Oscar Hovde Berntsen, daglig leder i firmaet Nofence og oppfinner av produktet med samme navn. Foto: Privat

Mattilsynet har sendt brev til regionkontorene og bedt dem orientere Fylkesmannen i sin region om at brevet som ble sendt ut i sommer, trekkes tilbake.

I det brevet ble det konkludert med at Nofence er forbudt etter dyrevelferdsloven.

«Inntil Nofence har fått mulighet til å legge fram ny dokumentasjon, er det ikke grunnlag for å fastslå hvorvidt bruk av Nofence beiteteknologi vil være forbudt», står det i brevet Mattilsynet nå har sendt.

– Det er kjempefint, sier Oscar Hovde Berntsen, daglig leder og oppfinneren bak Nofence.

– Jeg opplever brevet som en beklagelse fra Mattilsynet, sier han.

Endret tone

– Det første brevet opplevde vi som veldig problematisk. Det ga et inntrykk av at Nofence var forbudt. Det oppsto en forvirring hos både oss og kundene, og jeg tror det også var det hos Fylkesmannen og kommunene. Det er veldig bra at den nå har blitt rydda bort, sier Hovde Berntsen.

– Det nye brevet er et synlig tegn på at vi og Mattilsynet nå har en god tone. Vi har fått vite hva Mattilsynet mener dokumentasjonen vår bør inneholde. Det er det viktigste for oss. Vi jobber nå med å dokumentere det Mattilsynet mener vi mangler, sier han og legger til:

– Med det nye brevet viser Mattilsynet oss at vi nå har vi en sjanse til å dokumentere det de har etterspurt. De gir oss sjansen, og det er vi veldig glade for.

Berntsen opplever et skille etter at Jon Georg Dale gikk inn i saken.

"Tonen endret seg veldig etter at landbruksministeren nærmest instruerte Mattilsynet. "

Hovde Berntsen, daglig leder Nofence
Annonse

– Tonen endret seg veldig etter at landbruksministeren nærmest instruerte Mattilsynet, forteller han.

Fulgte opp Mattilsynet

Etter sommeren sendte Landbruks- og matdepartementet et brev til Mattilsynet.

Der ba de Mattilsynet «om en nærmere forklaring på hvorfor Mattilsynet mener at utprøving i pilotprosjektet ikke kan fortsette, så lenge Mattilsynet ikke har konkludert i spørsmålet om klaven er egnet ut fra hensynet til dyrevelferd eller ikke.»

Departementet krevde at Mattilsynet legger til rette for at Nofence kan fortsette å prøves ut, dersom tilsynet mener det er nødvendig med mer dokumentasjon.

I starten av november møtte Dale Nofence, og fikk høre om deres utfordringer.

– Jeg forsikret dem om at jeg kommer til å følge opp overfor Mattilsynet, fortalte han til Bondebladet like etter.

Han møtte Mattilsynet allerede neste dag.

Vurdere hver sak

«Det er viktig å understreke at hver enkelt sak der Nofence er tatt i bruk, må vurderes konkret, ut fra den dokumentasjonen den enkelte bruker kan legge fram, og andre relevante omstendigheter som bruken knytter seg til», står det i det nye brevet fra Mattilsynet.

Neste artikkel

Planteimportørar sit med stort ansvar