Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Må være stolt av næringen

Bernt Skarstad ønsker mer «framsnakking» av næringen.

– Usikkerheten skyldes nok mest at vi bønder ikke er flinke nok til å «framsnakke» det vi driver med. Vi må løfte blikket, skyte fram brystkassa og være stolte av det vi driver med. Da vil denne holdningen også smitte over på forbrukerne. I tillegg må selvsagt vi i organisasjonen og alle gode bønder jobbe for å få opp inntektene i næringen – og det jobber vi med 365 dager i året, sier fylkesleder Bernt Skarstad i Nordland Bondelag.

Fire av ti

I en undersøkelse gjort av Agri Analyse, på oppdrag fra Norges Bondelag, kommer det fram at hele fire av ti bønder i Norge ikke tror noen vil overta gården. Og størst er pessimismen i Skarstads landsdel, samt på Vestlandet. Mange vil ikke engang at egne arvinger skal overta.

Tall fra SSB viser at antall gårdsbruk er redusert med 38 prosent de siste 25 årene.

Skarstad mener det er mulig å styrke rekrutteringen, og trekker fram to virkemidler: Bøndene må selv i større grad løfte fram det som er bra ved å være bonde, og det må opprettes gårdssparing for ungdom (GSU).

I paneldebatten under Nordland Bondelags årsmøte sist onsdag, holdt Skarstad foredrag om blant annet utfordringene med rekruttering til næringen. Da trakk han også fram at forskningen og investeringsmidlene som skal stimulere til økt rekruttering, må styrkes.

– Skal vi nå våre mål, må vi bygge opp høy kunnskap gjennom forskning og et førsteklasses produksjonsmiljø, understreker Skarstad.

Gårdssparing for unge

Fylkesmannen i Nordland fremmet allerede høsten 2012 et forslag til Statens landbruksforvaltning om å etablere gårdssparing for ungdom. Forslaget skulle vurderes nærmere av Finansdepartementet, men ifølge Skarstad har myndighetene fortsatt ikke konkludert.

– Vi skal løfte denne saken fram igjen under de forestående jordbruksforhandlingene. Jeg regner med at det kommer en sak i forbindelse med revidert statsbudsjett, sier fylkeslederen.

Annonse

Skarstad ser at GSU vil gi flere positive ringvirkninger.

– Meningen er at ungdommen skal spare seg opp kapital, med skattefradrag. Ordningen vil også motivere deg psykisk til eiendomsoverdragelse. Ofte får ungdommen vår en god jobb i 25-årsalderen – gjerne i oljesektoren. Der holder de kanskje på til de er 40, og deretter driver de gård i 20 år. GSU vil motivere folk til å komme tilbake til landsbygda, påpeker Skarstad.

Må unngå depresjon

Undersøkelsen fra Agri Analyse ble gjennomført i fjor – før valget og regjeringsskiftet. Fylkeslederen mener det er vanskelig å si om landbruksminister Sylvi Listhaugs (Frp) mange kontroversielle utspill har bidratt til at flere bønder har kastet kortene. Men han håper at det ikke er tilfellet.

– Jeg håper ikke at vi skal gå inn i en kollektiv depresjon. Vi har ansvarlige politikere som skal løfte næringen, og vi må ta tak i det som er positivt. Den blåblå regjeringen har gode intensjoner, men for at den skal nå målene, trenger den oss gårdbrukere som verktøy. Regjeringen må putte virkemidlene på oss – da når den også sine mål, som er gode og positive.

Han er opptatt av at næringen selv trekker fram de gode eksemplene.

– Engasjement er smittsomt. Selv er jeg så heldig at jeg er fylkesleder i Nordland, som har de flinkeste bøndene i landet. Nordland har topp ti-produsenter innenfor alle produksjoner, og veldig mange av dem er ungdommer, forteller fylkeslederen i Nordland Bondelag.

Neste artikkel

Innovasjon Norge prioriterer ikke korntørker i Trøndelag