Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdebatt på ungdommens premisser

Skal virkelig landbrukets økonomiske fremtid avhenge av jordbruksoppgjør, målpriser og kvoter?

Illustrasjonsfoto: Norsk Landbruk

Debattinnlegg skrevet av Odd Erik Svensson Hegre, student Bergen:

Alt for ofte er det slik at landbruksdebatten dreier seg om 5 øre mer på melka, eller hvor mye melkekvoten skal økes eller kuttes fra år til år. Dette er en åpenbar «turn-off» for oss unge, selv en odelsgutt fra Trøndelag som meg.

For meg fremstår det som underlig at debatten i det offentlige ordskiftet er så preget av ting som er viktige i det korte bildet. Når vi har mangel på grønnsaker i Europa og store prisøkninger som følge av dette burde vi kanskje begynne å diskutere hvordan vi skal ha et levedyktig landbruk i den nye klimavirkeligheten vår. Det er alt for lite debatt om hvordan vi skal møte denne nye virkeligheten, særlig i de brede offentlige forumene.

Ser vi enda lenger frem i tid burde vi raskt bli bekymret for at fosfor er en endelig ressurs. Uten fosfor kan vi jo ikke lage kunstgjødsel, og uten kunstgjødsel fungerer ikke vårt moderne landbruk. Dette er noe som angår unge mennesker mye, men som kanskje ikke virker like problematisk for de som er eldre, siden det er så langt fremme i tid.

Fjerningen av eksportsubsidier og andre ordninger som skader u-landenes økonomi går veldig sakte. Når vi i 2015 opplevde en stor flyktningebølge, og man begynte den offentlige samtalen om å ta tak i underliggende årsaker. Det fremstår for meg underlig at vi ikke debatterer hvordan vårt landbrukssubsidiesystem bidrar til å destabilisere økonomien i mange av de fattige landene hvor flyktningene kommer fra. Selv om vi i Norge har vedtatt å fjerne eksportsubsidiene, så er dette et problem der personene i landbruksdebatten kunne vært mye mer frempå og lagt enda mer press på andre land og tatt opp dette i diverse internasjonale fora, som en del av norsk landbrukspolitikk.

Annonse

Skal virkelig landbrukets økonomiske fremtid avhenge av jordbruksoppgjør, målpriser og kvoter? All den tid at landbrukets sysselsetting har krympet og lønningene også har sunket. Finnes det virkelig ikke noe bedre finansieringssystem enn dette?

Bønder gjør også noe av det tyngste arbeidet i Norge, med de dårligste arbeidstidene, noe som absolutt ikke står i stil til lønnen de hever.

Hvis disse temaene virker interessante så arrangerer Studentersamfunnet i Bergen debatt om disse temaene på det Akademiske Kvarter i Bergen den 23. februar. Deltakerne er: Lars Petter Bartenes, leder i Norges Bondelag, Lars Bakken, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ivar Gaasland, førsteamanuensis BI Bergen og Svenn Arne Lie, forfatter av «En nasjon av kjøtthuer».

Har du leserinnlegg til Bondebladet? Send innlegget ditt til redaksjon@bondebladet.no

Neste artikkel

200 maskiner og traktorer stjålet i Sverige i år