Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jobber for agronomutdanning for voksne

Nasjonal voksenagronom-modell er utredet.

Agronomutdanning: Regjeringen ser på mulighetene for å utvikle et standardisert, men fleksibelt tilbud om agronomutdanning for voksne. (Foto: Lars Olav Haug)

Landbruks- og matdepartementet fikk torsdag en utredning om en nasjonal modell for voksenagronomen. Utredningen er en oppfølging av fjorårets jordbruksoppgjør, og diskuterer spørsmål knyttet til innhold, organisering og kostnader ved å etablere en slik modell.

Rapporten er utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling i samarbeid med Østlandsforskning, på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet.

Les også: Vil ha flere jenter i landbruket

«Mange motiverte og kunnskapshungrige bønder har behov for meir fagleg utvikling på landbruksområdet, ein kompetanse ein også gjerne vil ha dokumentert. Samtidig veit vi at mange av dei som skal inn i næringa har ei anna utdanning frå før, og ønsker seg meir agronomikompetanse.

Annonse

Difor har eg bedt om ei utgreiing om korleis ein kan utvikle eit standardisert, men fleksibelt tilbod om agronomutdanning for vaksne. Eit slikt tilbod vil styrke kompetansen til dei som ønsker å satse på landbruket og utvikle garden sin vidare. Eg ser fram til å lese rapporten, og vil komme tilbake til korleis eg skal følgje den opp", skriver landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding torsdag.

Hele rapporten kan seses her.

Les også: Utvalg foreslår krav om bondeutdanning

Neste artikkel

Mange tar landbruk i Lyngdal