Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fotråte påvist igjen

Sykdommen var antatt utryddet i 2014.

For å hindre videre spredning er den aktuelle besetningen båndlagt av Mattilsynet. Foto: Illustrasjonsbilde Synnøve Vatn, Animalia.

Fotråte er en smittsom og kronisk bakterieinfeksjon som setter seg i klauvene hos småfe. Husdyrnæringen, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Animalia jobbet målrettet og systematisk for å utrydde fotråte gjennom samarbeidsprosjektet «Friske føtter» som ble avsluttet i 2014. I slutten av desember informerte Mattilsynet om at sykdommen igjen er påvist.

SMERTEFULLT

Dyr som får fotråte blir ofte halte og utsettes for mye smerte. Besetningen som nå har fått påvist sykdommen ligger i Hjelmeland i Rogaland. Også i 2015 ble det oppdaget tilfeller av B-sykdommen selv om næringa var nokså sikre på at de var kvitt problemet.

LES OGSÅ: MRSA påvist på melkekyr.

Annonse

LES OGSÅ: Fugleinfluensa påvist i Sverige.

LES OGSÅ: Etterlyser forskning på dyretransport.

Neste artikkel

Vi spiser litt mindre kjøtt