Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En av tre nye eiere er kvinne

Kvinner utgjør 37 % av nye eiere av landbrukseiendom.

Kvinner i landbruket: Drøyt en tredjedel av nye eiere av landbrukseiendom er en kvinne. Kvinner trekker inn verdier i driften som kan bidra til næringsutvikling, nyskaping og eit løft for økonomien, påpeker Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Colourbox)

De siste tallene fra SSB er fra 2015, og viser at nye eiere fordelte seg slik: 60 prosent menn, 37 prosent kvinner og 3 prosent aksjeselskap, stat, kommune og lignende.

– Mange kvinner faller likevel utenfor statistikk når det gjelder eierskap av landbrukseiendommer. Over 40 000 av dem som søker produksjonstilskudd er enkeltmansforetak. Siden kun én person kan stå oppført som eier, vil ikke dette gi et godt bilde på hvordan et gårdbrukerpar er involvert i driften, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD) på sine hjemmesider.

Les også: Kronikk: Landbruket bør rekruttere flere kvinner

LMD påpeker viktigheten av at kvinner og menn har de samme mulighetene til å drive næringsvirksomhet innenfor landbruk og i landbrukbaserte næringer, og at flere virkemidler over jordbruksavtalen bidrar til å legge til rette for dette.

Annonse

Kvinner er viktige i landbruket, og tilfører ideer og trekker inn verdier i driften som kan bidra til næringsutvikling, nyskaping og eit løft for økonomien, poengterer departementet.

Les også: – En usynlig mur holder mange kvinner unna landbruket

Neste artikkel

Bak nye fjøs står det ofte en kvinne