Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dødsulykker ryster britisk landbruk

13 personer er i år omkommet i landbruksulykker.

Ulykkesbelastet næring: Britisk landbruk rystes av en rekke dødsulykker de siste månedene. I Norge har antall dødsulykker i landbruket gått ned. Bildet er fra en tidligere landbruksrettet HMS-øvelse i Gjerdrum kommune på Romerike. (Foto: Illustrasjonsbilde Anders Sandbu)

Bare i februar måned omkom ni personer i landbruksrelaterte ulykker i Storbritannia. Det siste offeret var en 20-årig kvinne som døde 4. mars, i forbindelse med maskinarbeid. Det skriver landbruksmediet FG Insight. Hittil i år har 13 personer omkommet i britisk landbruk.

Ed Ford er talsmann for unge bønder organisert i foreningen National Federation of Young Farmers. Han mener folk i landbruket ikke tenker over sikkerheten før uhellet inntreffer. Og det frustrerer ham.

– Hvis dette hadde skjedd i for eksempel byggeindustrien, er jeg sikker på at man hadde gjort noe med problemene. I landbruket aksepterer vi det bare. Det er som om vi beveger oss baklengs, sier han til FG Insight.

Les også: Mange dødsulykker med barn i svensk landbruk

Foreningen har i år igangsatt en kampanje for å få unge i landbruket til å øke sin oppmerksomhet på sikkerhet under arbeidet.

De 13 dødsulykkene i 2017 fordeler seg på følgende måte: Fem er omkommet i forbindelse med maskinarbeid, én er død ved ulykke med ATV, ett dødsfall har skjedd ved håndtering av husdyr, tre personer er kjørt ned av arbeidskjøretøy, én er omkommet ved at kjøretøy har veltet, og to er døde etter å ha blitt rammet av halmballer.

Færre dødsfall i norsk landbruk

Annonse

Også i Norge er landbruket overrepresentert i ulykkestatistikken i arbeids- og næringslivet, også hva dødsulykker angår. I årene 2013–2015 døde i snitt åtte mennesker i året i norsk landbruk. Tallet har imidlertid gått ned siden den gang.

I fjor mistet fire mennesker livet i næringen. Det er likevel en klar nedgang fra tidligere år, viser en oversikt fra Arbeidstilsynet. Tre av de fire dødsfallene skjedde da det gikk et leirras i Sørum kommune i Akershus.

– Jeg tror ikke nedgangen er tilfeldig, for det har vært veldig mye oppmerksomhet rettet mot både beredskap, forebygging og å unngå ulykker. Fra og med 2011 har vi sett på ulike vis en positiv utvikling, sa Inger Johanne Sikkeland, som jobber med HMS i Bondelaget, i februar.

Les også: – Svimer jeg av nå, blør jeg ihjel

Neste artikkel

200 maskiner og traktorer stjålet i Sverige i år