Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder får sjeldnere kreft

Bønder rammes betydelig sjeldnere, tyder forskning på.

40 000 nordmenn som har jobbet på gård, er sammenlignet med resten av befolkningen. Fasit: Norske bønder får betydelig sjeldnere kreft. (Arkivfoto)
40 000 nordmenn som har jobbet på gård, er sammenlignet med resten av befolkningen. Fasit: Norske bønder får betydelig sjeldnere kreft. (Arkivfoto)

Kreft er den store – og fryktede – folkesjukdommen i Norge. Rundt 40 prosent av oss får den alvorlige diagnosen en eller annen gang i løpet av livet.

Men bønder rammes betydelig sjeldnere.

Les mer: Felleskjøpet har samlet inn 300 000 til Brystkreftforeningen

Janus serumbank har samlet biologiske prøver fra et utvalg nordmenn fra 1972 og fram til 2004. Banken inneholder i dag prøver fra mer enn 300 000 personer.

Hilde Langseth, forsker ved Kreftregisteret, har koblet informasjon fra serumbanken, landbrukstellingene og folke- og boligtellingene i SSB, og gått gjennom dataene og sett på hvor mange som har oppgitt at de har jobbet som bønder. Det var i overkant av 40 000 personer.

– En kobling av dataene mot Krefteregisteret viser en betydelig lavere risiko for å få kreft dersom du har jobbet som bonde, sier Langseth.

Mindre lunge- og tarmkreft

– Bønder har lavere risiko for mange typer kreft, og spesielt livsstilsrelaterte krefttyper, som lungekreft og tarmkreft, forteller Langseth.

Hun tror det har sammenheng med livsstilen deres.

– Bønder lever kanskje et mer regelmessig og sunnere liv. De står gjerne opp på et fast tidspunkt for å stelle dyra, spiser sunnere, er mer fysisk aktive enn andre, gjør mer kroppsarbeid, og røyker mindre enn andre, er hypotesen hennes.

Blodprøvene og datagrunnlaget i Janusbanken er hovedsakelig samlet inn på 70-, 80- og 90-tallet. Om situasjonen har endret seg noe nå som mange bønder tilbringer flere timer på traktoren, vet hun ikke.

Internasjonalt prosjekt

Ifølge internasjonal litteratur fra store landbruksnasjoner som USA, Canada og New Zealand, har landbruksarbeidere en noe høyere risiko for å utvikle leukemi og lymfekreft.

Annonse

Grunnen kan være at de blir eksponert for blant annet pesticider og organisk støv.

Langseth ser imidlertid ikke en slik tendens i gruppen av norske bønder som inngår i materialet.

– Det kan være en helt annen eksponering for arbeidere på bananplantasjer på Costa Rica, enn norske bønder opplever, bemerker hun.

Den norske forskningen er en del av et stort internasjonalt prosjekt, der 30 land i fem verdensdeler forsker på kreft blant landbruksarbeidere.

– Dette er en stor gruppe arbeidere på verdensbasis. Å forske på denne gruppen kan gi oss kunnskap som kan være nyttig for hele befolkningen, sier Langseth.

Vil forske videre

Det jobbes nå med å publisere en artikkel om det de vet, så langt. Men Langseth håper de vil få midler til å gå dypere inn i tallmaterialet.

– Vi kunne tenkt oss å forske på hvorfor det er så lav risiko for lungekreft blant bønder. Kan det skyldes at de er eksponert for noe som har en beskyttende effekt? For eksempel endotoksiner. Det er skrevet en del om det i litteraturen, sier kreftforskeren.

– Vi kunne også tenkt oss å forske på kostholdet og den fysiske aktiviteten til bøndene, i forhold til den lavere risikoen for tarmkreft, sier Hilde Langseth ved Kreftregisteret.

Kreftregisteret samarbeider med Statens arbeidsmiljøinstitutt, som har lang erfaring med å studere helserisiko blant norske bønder, opplyser hun.

Les mer: Misforståelser om 
rødt kjøtt og kreft

Neste artikkel

Norge har verdens nest høyeste dødelighet av føflekkreft