NY forskrift om floghavre, som Landbruks- og matdepartementet fastsatte i juni 2015, trådde i kraft 1. oktober 2015. Det er gjort så store endringer i forskriften, særlig forvaltningsmessige og strukturelle, at det har vært hensiktsmessig å lage en helt ny forskrift, melder Mattilsynet.

Les også: Floghavre ingen samfunnskatastrofe

Forskriften viderefører plikt til årlig floghavrekontroll, meldeplikt ved funn av eller mistanke om floghavre på landbrukseiendommer, og plikt til å bekjempe ugraset. Det er den driftsansvarlige for landbrukseiendommen som har meldeplikt til kommunen, ved kjennskap til, eller mistanke om, floghavre på eiendommen. Meldingen skal følges av en planteprøve.

Floghavre har alltid vært et farlig ugress i kornåkrene. I eng spiller den derimot ingen rolle, og da det ble vanlig med vekselbruk, gikk floghavren sterkt tilbake. Men floghavren er fortsatt et brysomt ugress. Derfor er det satset mye på å holde den i sjakk, både gjennom forebyggende tiltak og direkte rådgjerder.