Årsmøtet avholdes torsdag 8. juni, skriver Gartnerhallen i en pressemelding.

– Med bakgrunn i de omfattende utskiftingene i styret ved årsmøtene i 2021 og 2022, har valgkomiteen denne gang lagt betydelig vekt på kontinuitet i styret, noe som er med på å sikre eiernes intensjon med organisasjonen. Forslaget om gjenvalg av de faste styremedlemmene gjenspeiler valgkomiteens inntrykk av at det sittende styret har fungert godt i året som har vært, og at de er godt skikket til å møte utfordringene Gartnerhallen står overfor i tiden framover, sier Kristian Guren, som har ledet valgkomiteen.

Guren viser til at den samlede kompetanse, erfaring, kontaktnett og ikke minst visjonene til det foreslåtte styret, har stått sentralt i komiteens vurderinger.

Svært motivert for å realisere ny strategi

Gillund er glad for fornyet tillit fra valgkomiteen:

– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet i Gartnerhallens styre, hvis årsmøtet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling. For meg er det spesielt gledelig at innstillingen viser at hele laget i det sittende styret er motivert for videre innsats. Det bekrefter min opplevelse av at vi har vært et sterkt og godt lag som har dratt i samme retning for å styrke norsk grøntproduksjon, sier Gillund.

Som styreleder siden 2021 har han ledet organisasjonen gjennom krevende år med pandemi og sterk kostnadsvekst på produsentleddet.

– I samme periode har vi vedtatt ny strategi, og jeg er svært motivert for å følge opp denne framover og bidra til at de ambisiøse målene vi har satt for de neste årene blir realitet, sier han.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Gartnerhallen SA:

Styreleder: Nils Olve Gillund, gjenvalg for 1 år

Nestleder: Aud MAri Folden, gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Aud Mari Folden, gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Kjetil Lerfall, gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Ingunn Haugen Hegdal, gjenvalg for 2 år

Styremedlem: Edle Skavland, ikke på valg

Styremedlem: Leif Johann Rugsland, ikke på valg

1. vara: Elisabeth Holand, velges for 1 år

2. vara: Simen A. Myhrene, velges for 1 år

3. vara: Karl Martin Viken, velges for 1 år