Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få alvorlige brudd på dyrevelferden

Sju av ni anmeldelser gjaldt kjæledyr.

Mattilsynet fikk 3066 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum i 3. kvartal i 2016. Mattilsynet er på tilsyn i alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr. (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)

Det var i alt 26 saker i 3. tertial 2016 der dyr var blitt alvorlig vanskjøttet.

I ni tilfeller var dyrene så alvorlig vanskjøttet at dyreeierne ble anmeldt til politiet, skriver Mattilsynet. I sju av disse dyreholdene var det kjæledyr.

16 saker med avliving

Sytten dyrehold ble vedtatt avviklet, og i 16 saker var det dyr som måtte avlives.

– Ut fra det våre inspektører finner på tilsyn følger flertallet regelverket for dyrevelferd, sier seksjonssjef Torunn Knævelsrud i Mattilsynet.

Heldigvis er det ikke ofte at inspektørene finner alvorlige brudd på regelverket, forklarer Knævelsrud.

– Hvert tilfelle er imidlertid en gang for mye, og enkeltsaker kan være svært alvorlige, sier hun.

Ikke et gjennomsnitt

Mattilsynet er på tilsyn i alle typer dyrehold, med både produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr.

– Vi prioriterer å inspisere dyrehold der vi mener det er risiko for brudd på regelverket. Funnene i rapporten viser derfor ikke et gjennomsnitt av forholdene i alle norske dyrehold, sier Knævelsrud.

3066 bekymringsmeldinger

Mattilsynet fikk 3066 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum i 3. kvartal i 2016.

– Mattilsynet har ikke mulighet til å inspisere alle dyrehold ofte nok til å oppdage alle brudd på regelverket. Derfor er vi avhengige av at de som oppdager at dyr lider, melder fra til oss, sier Knævelsrud.

Annonse

Du kan melde fra ved å bruke knappen Varsle oss på mattilsynet.no. Alle meldinger blir fulgt opp med tilsyn eller på annen måte.

Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn med at dyreholderne følger regelverket for dyrevelferd. Dersom en dyreholder bryter loven, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn,

– Vi kan gi pålegg om utbedringer, og vi har en rekke virkemidler for å tvinge fram endringer eller fjerne dyr fra dyreholdet, sier Knævelsrud.

– Burde ha en nullvisjon

Mattilsynet burde ha en nullvisjon på dyretragedier, 26 alvorlige saker er altfor mye, mener Dyrevernalliansen.

– Hver sak kan inkludere mange dyr – ofte hele besetninger. Så totalt er det mange hundre dyr dette gjelder, skriver Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, i en e-post.

Det er viktig at Mattilsynet anmelder alle sakene der dyr må avlives, mener Dyrevernalliansen.

– Alvorlig dyrekriminalitet skal følges opp av rettsvesenet. Mattilsynet har egne reaksjonsformer ovenfor mindre alvorlig kriminalitet, men grov dyrekriminalitet skal få oppfølging av politiet og rettsvesenet, skriver Efskind.

Les mer: Nytt merke skal bedre dyrevelferden for svin

Neste artikkel

Rekorddårlige målinger for norsk mat