Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine heier på geita

Kjersti Kildahl etterlyser mer kraftfull satsing på geit, og det arbeidet er vi godt i gang med, skriver Tine. I løpet av 2021 ferdigstiller selskapet en investering på 180 millioner ved meieriet på Storsteinnes. (Arkivfoto: Bondebladet)
Kjersti Kildahl etterlyser mer kraftfull satsing på geit, og det arbeidet er vi godt i gang med, skriver Tine. I løpet av 2021 ferdigstiller selskapet en investering på 180 millioner ved meieriet på Storsteinnes. (Arkivfoto: Bondebladet)

Peder Buskenes, spesialrådgiver medlemskommunikasjon i Tine

«Kan nokon gripe inn? For geita!», skriver Kjersti Kildahl i et leserinnlegg til Bondebladet 11. november. Foranledningen er en sak rundt stans i melkehentingen hos en geitemelkprodusent i Trøndelag, som også har vært omtalt i mediene, deriblant Bondebladet.

Først: Tine heier på melkegeita – alle 30 000 av dem. Som en del av samvirke eid av 9000 bønder, bidrar de til matproduksjon i hele landet, levende lokalsamfunn og vakre kulturlandskap.

Samtidig ble det i 2004, som en del av jordbruksoppgjøret mellom staten og faglagene, besluttet at Midt-Norge ikke er et satsingsområde for geitemelk. Det ble da inngått avtaler om å kjøpe ut eksisterende geitebruk. En tilsvarende runde ble gjennomført i 2017/18. Samtidig har samvirket Tine en henteplikt, som skal sikre at vi har melkeproduksjon i hele landet.

Annonse

Likevel, sett i lys av dagens situasjon, mener vi det er galt å fortsette en produksjon som verken kan forsvares ut fra miljøhensyn eller økonomi. Det første handler om små melkevolum som måtte blitt kjørt lange avstander til foredling på meieri. Det andre handler om at samvirket skal sikre et godt livsgrunnlag for rundt 8000 melkebruk over hele landet. Da må vi drive vår virksomhet i tråd med sunne økonomiske prinsipper. Samtidig ønsker vi selvfølgelig å finne fram til gode løsninger sammen med de gjenværende geiteprodusentene i Trøndelag.

Kildahl etterlyser ellers mer kraftfull satsing på geit, og det arbeidet er Tine godt i gang med. I løpet av 2021 ferdigstiller Tine en investering på 180 millioner ved meieriet på Storsteinnes. Vi sikrer da et moderne anlegg for produksjon av ulike geitemelksprodukter i Nord-Norge. Dette er en del av den offensive strategien selskapet har på geit. Målet er å både å gi geita en tydelig posisjon, samtidig som vi får muligheten til å utnytte råvaren bedre.

På markedssiden skal Tine blant annet omprofilere Ekte hvit geitost under Snøfrisk, slik at den kan dra nytte av både kjennskap og positiv salgsutvikling for dette merket. Nå fram mot jul skal spesialostene fra Tine løftes fram i julereklame, der Norsk chèvre Haukeli har en tydelig plass. Allerede i år har den norske chèvren solgt mer den franske importerte osten. Vi har også et prosjekt for geitebasert salatost. Geita er også en del av den offensive satsingen på et internasjonalt gjennombrudd for norsk melk. Vi vet at det er voksende nysgjerrighet rundt norsk geitemelk internasjonalt, og det kartlegges nå hvilke muligheter som finnes. Vi ser blant annet at Sør-Korea kan være et interessant marked for brunost.

Norsk geitemelk er i verdensklasse. Det er også norske geitebønder. Og sammen skal vi jobbe for at geitosten, med sin unike karakter og kvalitet, får den oppmerksomheten den fortjener – både her hjemme og internasjonalt.

Neste artikkel

Med Tine-bilen mot Folgefonna