Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tine deler bekymring rundt leiekvoter

Det å fjerne kvote som selges, er samlet sett den billigste måten å ta ned produksjonen, skriver Johnny Ødegård. (Foto: Tine)
Det å fjerne kvote som selges, er samlet sett den billigste måten å ta ned produksjonen, skriver Johnny Ødegård. (Foto: Tine)

I et innlegg i Bondebladet nr. 48 adresserer melkeprodusent Dag Fossen leiekvoter. Han mener det er urettferdig at de som leier kvote som utgår i 2020, blir utsatt for et annet regime enn de som leier kvoter som går ut et annet år – og han ønsker Tines refleksjoner rundt denne problemstillingen.

Først: Kvoteordningen for melk er det viktigste verktøyet for å sikre langsiktig tilpassing av melkevolumet og dermed forutsigbar økonomi i melkeproduksjon. Nedskaleringen av melkeproduksjon vil være krevende for alle våre leverandører. Økt omsetningsavgift og lavere produksjonsvolum vil gi svekket økonomi for alle.

Avviklingen av eksportstøtten har vært kjent siden 2006, og nedskaleringen har vært varslet siden 2016. Ulike produsenter har tilpasset seg dette på ulik måte. Tine støtter etableringen av en oppkjøpsordning. Det å fjerne kvote som selges, er samlet sett den billigste måten å ta ned produksjonen.

Annonse

Utkjøpsordningen vil redusere muligheten til å få tilgang på kvote i det åpne markedet i 2020. Det vil særlig ramme de som er under etablering og har planlagt oppkjøp/innleie av mer kvote i 2020 – og de som har basert en stor del av sin produksjon på innleid kvote, hvor utleier velger å selge framfor å forlenge leieavtale.

Tine er absolutt bekymret for utslaget for disse gruppene. Mange vil finne løsninger i det gjenværende kvotemarkedet, men vi kan ikke utelukke at noen også får betydelige utfordringer ved tilpassing.

Vi ser imidlertid ingen enkle avbøtende tiltak, men vi håper alle aktører; både utleiere, myndigheter og andre i næringa, håndterer hver enkelt situasjon som oppstår med klokskap. Vi forutsetter også at Landbruksdirektoratet vil overvåke situasjonen nøye.

Neste artikkel

Bønder og fiskere mest fornøyde