Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta ansvar og få rammevilkåra på plass

Jens-Olav Løvlid var fylkesleder i Troms Bondelag fra 1986 til 1991, og satt i sentralstyret til Bondelaget fra 1999 til 2003. (Foto: Privat)
Jens-Olav Løvlid var fylkesleder i Troms Bondelag fra 1986 til 1991, og satt i sentralstyret til Bondelaget fra 1999 til 2003. (Foto: Privat)

Jens-Olav Løvlid, Storsteinnes i Balsfjord

I Nye Troms nylig er fylkeslederen i Troms Bondelag, Svein Olav Thomassen, sitert på følgende: «Fylkeslederen mener det skjer fordi de fortsatt driver med båsfjøs.» Uttalelsen kommer etter at han er spurt om bakgrunnen for salget av melkekvoter og den sterke tilbakegangen av melkeproduksjonen i Troms, og i Balsfjord i særdeleshet.

Det fylkeslederen gjør her, er å velte skylda for feilslått landbrukspolitikk de seneste årene fra politiske næringsorganisasjoner og staten, over på den enkelte bonde. Det er drøyt, og det er frekt. Kjære fylkesleder Svein Olav Thomassen, gjør jobben din i lag med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten. Få tilstrekkelige rammevilkår på plass, slik at ungdommen ser muligheter for å drive gårdsdrift og bondeliv i Troms og Balsfjord, før du legger skylda på den enkelte bonde. Det er ikke nok med glansbilder og glassperler, det må betydelige midler til. Og i forhold til WTO-regelverket, så er det legalt å bruke statlig støtte på det.

I hovedtrekk har Balsfjord og Troms en geografi som ikke tilsier store enheter. Og i de siste 20 åra har store enheter vært fremelsket i hele landet – uten unntak. Staten og Tine har vært de skikkelige pådriverne, jo større, jo bedre. Stort er godt, har mottoet vært. Og den lille bonden har sprintet fortere og fortere, mens gulrota fortsatt henger over en armlengdes avstand foran han – han/hun når den aldri.

Annonse

Samtidig som geografien ikke tilsier de store brukene, har de fleste brukene som er bygd ut vært uten muligheter for nydyrking i nærheten. Resultatet er blitt leiejord i søkk og kav. Dette har vært den gjeldende landbrukspolitikk som Bondelaget, Småbrukarlaget og staten har vært en del av, og som fylkeslederen i Troms Bondelag ikke har gjort noe anskrik på. Og når bonden har fått leid jord i søkk og kav, så har bonden som har gjort det blitt hengt ut for at han har bygd for stort, og ikke har ordnet seg jordressurser nærmere gården.

At bøndene i Balsfjord og Troms nå blir gjort til syndebukker for at den sentrale politikken ikke passer geografi og landskap her i Troms, er ikke rett. Ta ansvar fylkesleder, og vær med å få på plass en politikk og et regime som gjør at de med båsfjøs kan fortsette til det kommer til et behov for renovering eller nybygg, og at renovering/nybygg ikke trenger å fordoble eller tredoble dyretallet for å få det til.

Få på plass et regelverk som tar hensyn til det som er mulig ut fra det vi har, og ikke det som byråkrater, uten praktisk erfaring, men med kuleramme i en kalkulator, pålegger bøndene. Noe som gjør at bønder befinner seg i en skvis, og får dårlig samvittighet for at de ikke klarer å få til det som papirkoryfeer klarer å få inn i regelverk og forordninger. Det å gå på jobb, og å være bonde, skal være lystbetont og ikke en redsel for å ikke få gjort håplause papirbestemmelser.

Lokallag og fylkeslag av Norges Bondelag skal være den enkeltes bondes talerør inn til sentrale myndigheter, ikke sentrale myndigheters talerør ut til den enkelte bonde. Husk det, herr fylkesleder!

Neste artikkel

Om murring i Bondelaget