Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svihus, vi er der ute vi!

Innlegget er skrevet av Lise Boeck Jacobsen (t.h.), kommunikasjonssjef i Norges Bondelag og Frida Gunnestad Johansen, kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke.

I en kronikk i Bondebladet 5. mars kommenterer professor Birger Svihus ved NMBU debattene omkring landbruket, blant annet når det gjelder dyrevelferd og klima.

Svihus mener at Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ikke tar tydelig nok til motmæle mot ufaglige argumenter.

Annonse

Svihus, vi er der ute vi! Det er mer oppmerksomhet om landbruk og matproduksjon i dag enn det var før.

Flere er opptatt av hvordan maten blir produsert, og stiller spørsmål til næringa. Det er positivt, og gir oss mulighet til å få fram hvordan den norske bonden driver, komme med fakta og etablere støtte til norsk matproduksjon. Om Svihus ønsker, så ser han det, enten det er i medier eller sosiale kanaler.

Samtidig er det ingen tvil om at det er synspunkter om landbruket og måten vi produserer mat på som ikke er faglig fundert og som har stor påvirkningskraft. Både når det gjelder klima og dyrevelferd.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er minst like opptatt som Birger Svihus av å få fram realitetene og som støtter de norske bøndene, som er våre medlemmer. Det vi sier, skal gagne bonden

Mens Svihus kan gjøre det fra en posisjon som frittstående akademiker, så skal vi nå ut med budskapene til omverden slik at resultatet faktisk blir større forståelse, økt støtte og bedre rammevilkår. Det skal gagne bonden.

Landbruket trenger mange stemmer, både i dagens klimadebatt og i debattklimaet som er nå i 2020. Det er bra at Birger Svihus deltar! Vi trenger han – og han må gjerne få med seg enda flere. Det er flott at flere fra forskningsmiljøene er der ute og bidrar.

Og så skal Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke fortsette å fremme saka for bonden og for det norske landbruket!

Neste artikkel

87,5 millioner til Bionova