Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Svihus og det norske landbruket

Ann Margaret Grøndahl håper og tror at landbrukets organisasjoner har større forståelse for hvor viktig det er med god jordhelse og pollinerende insekter, enn det Birger Svihus synes å ha. (Illustrasjonsfoto fra Eina på Toten: Karl Erik Berge)
Ann Margaret Grøndahl håper og tror at landbrukets organisasjoner har større forståelse for hvor viktig det er med god jordhelse og pollinerende insekter, enn det Birger Svihus synes å ha. (Illustrasjonsfoto fra Eina på Toten: Karl Erik Berge)

Ann Margaret Grøndahl, Miljøpartiet De Grønne

Birger Svihus skriver i Bondebladet 19. mars at landbrukets organisasjoner er tannløse, vage og unnvikende.

Han mener at landbrukets organisasjoner, nådeløst og tydelig, må forsvare bruken av kunstgjødsel, sprøytemidler, monokulturer og store maskiner.

Ifølge Svihus utgjør disse faktorene selve grunntanken i planteproduksjon og er bærebjelkene i god agronomi. Svihus mener videre at soyaen er en velsignet bidragsyter til bærekraft og effektivitet. Dette er overraskende påstander fra en professor ved NMBU.

Intensivt landbruk har bidratt til forringelse av dyrket jord, og matjordas produktivitet er avtakende ifølge en internasjonal rapport fra The European Academies’ Science Advisory Council i 2018.

Annonse

I rapporten står det videre at kulturplanter i dag inneholder mindre mikronæringsstoffer enn tidligere, og at sprøytemidlet glyfosat kan redusere etableringen av sopprot (mykorhizza) i jorda med uheldige konsekvenser for blant annet vannbindingsevnen.

Sprøytemidler og monokulturer er uheldig for pollinerende insekter. Store og tunge maskiner bidrar til jordpakking og reduserte avlinger. Sprøytemiddelrester i matvarer kan ha uheldig helseeffekt på mennesker.

I februar 2020 publiserte Landbruksdirektoratet rapporten Nasjonalt program for jordhelse. Her foreslås tiltak for å bedre jordhelsen. Driftsmetoder med redusert jordarbeiding, vekstskifte og et levende plantedekke er blant anbefalingene. Jordhelsevennlig jordbrukspraksis blir nå stadig viktigere.

Kunstgjødsel, sprøytemidler, monokulturer og store maskiner gir billige matvarer. Men jeg tror min generasjons fokus på billig mat er uheldig for våre barn og barnebarn. Stadig flere ser nå hvor viktig det er med pollinerende insekter, god jordhelse og næringsrik mat.

I Bondevennen nr. 43 i 2017 er det et interessant intervju med et ektepar fra USA som dyrker grønnsaker på ti mål jord uten pløying og uten bruk av kjemikalier og kunstgjødsel. De har en års­inntekt på en million dollar fra denne produksjonen. På Lesja har ei ung jente startet en vellykket grønnsaksproduksjon 600 meter over havet, uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler.

Jeg håper og tror at landbrukets organisasjoner har større innsikt i og forståelse for hvor viktig det er med god jordhelse og pollinerende insekter, enn det Birger Svihus og NMBU synes å ha.

Neste artikkel

Bondelaget forbereder grunnlaget for ekstraordinære forhandlinger